Framtidens ledare behöver vuxnas stöd

Tre av fyra flickor strävar efter att bli ledare, enligt en ny rapport från Plan International. Men bland de barn som aldrig får någon utbildning eller som tvingas sluta skolan är flickor överrepresenterade. Det hotar bland annat deras möjligheter att nå ledande positioner i framtiden.