Räck upp handen för flickors rättigheter - Skriv under!

Utbilda varje flicka!

En av fem flickor i världen berövas rätten till en utbildning. Varje dag tas flickor ur skolan, gifts bort när de ännu är alldeles för unga och blir fast med en framtid utan egna val. Detta vill vi ändra på! Plan arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter uppfyllda. Våra program når ut till både flickor och pojkar.

Läs mer om kampanjen!

1 av 3 flickor i utvecklingsländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.