För flickors rättigheter

alt text

Because I am a Girl är Plans globala kampanj för att uppmärksamma diskrimineringen av flickor runtom i världen.

Varför en kampanj för flickors rättigheter?

För att flickor diskrimineras dagligen just för att de är flickor. För att flickor i många utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång och i stället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

Men pojkarna då?

Jodå, för att nå ökad jämställdhet arbetar vi på lokal nivå även med pojkar och män för att förändra sociala normer och ifrågasätta könsstereotyper. Alla vinner på jämställdhet och för ett lands utveckling är det avgörande att både flickor och pojkar får tillgång till utbildning.

Mycket återstår att göra i en värld där

  • 62 miljoner flickor inte går i skolan.
  • 39 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag – en flicka varannan sekund.
  • Tidig graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.
  • Över 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år.
  • 1 av 3 flickor i utvecklingsländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.

“Att utbilda flickor lyfter helt enkelt hela samhället ur fattigdom. ”

Att satsa på flickor stärker hela samhällets ekonomi

Samtidigt vet vi att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. Studier visar att flickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster med 10-20 procent per år. Kvinnor investerar också en större del av sin inkomst i sin familj och sin omgivning än vad män gör, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom.
 
Vi vet också att en utbildad flicka har större möjlighet att göra individuella livsval. En utbildad flicka ofta gifter sig senare i livet. En utbildad flicka föder vanligtvis färre och friskare barn. En senare graviditet minskar risken att dö i barnsäng eftersom en flicka under 15 år löper fem gånger högre risk att dö än en kvinna över 20. En utbildad flicka ökar sina chanser att ta sig och sina barn ur fattigdom.

Att utbilda flickor lyfter helt enkelt hela samhället ur fattigdom. Plan vill därför sätta flickors situation på den internationella agendan och skapa en global rörelse, som kräver av världens ledare att flickors rättigheter respekteras var de än bor.

...

Om cookies