Barn på flykt är en särskilt utsatt grupp – inte minst flickor och ensamkommande barn. Plan International finns på plats i Ukraina och grannländerna och samarbetar med över 40 lokala organisationer för att stötta barn och deras familjer. Våra akuta insatser fokuserar på skydd av barn från alla former av våld, psykosocialt stöd, ekonomiskt stöd, utbildning och nödhjälp.

Nödhjälp
Vi delar ut mat, vinterkläder och varma filtar till utsatta barn och deras familjer. Tillsammans med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter delar vi ut mens- och hygienkit.

Ekonomiskt stöd
Vi ger kontantstöd till familjer så att de kan köpa mat, bränsle och andra nödvändigheter.

Psykosocialt stöd
Barnen kommer att bära med sig minnen från kriget under lång tid. Därför arbetar vi för att se till att barn och deras familjer får information och stöd att bearbeta vad de har varit med om. Vi utbildar personal och volontärer om barns skydd och jämställdhet.

Utbildning
Vi ger stöd till barn och unga att börja skolan igen, både i Ukraina och i grannländerna – vi delar ut ryggsäckar med skolmaterial och surfplattor, genomför utbildning för barn och unga i tillfälliga lokaler nära flyktingmottagningar och utbildar lärare i psykosocialt stöd och integration.
Läs mer