Barn på flykt är en särskilt utsatt grupp – inte minst flickor och ensamkommande barn. Plan International arbetar för att barn ska skyddas från våld och få möjlighet att bearbeta vad de har varit med om. Vi finns på plats i Ukraina och grannländerna Polen, Moldavien och Rumänien för att stötta barn och deras familjer.