Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ge årets viktigaste julgåva

Bidra nu

Ert stöd är viktigare än någonsin.

 

Världen är inte jämställd och miljontals flickor saknar makt över sin egen framtid.

 

Antalet barnäktenskap ökar och fler flickor tvingas sluta skolan. Den globala hungersnöden, klimatförändringar och konflikter innebär en kraftig tillbakagång för flickors rättigheter.

 

Tillsammans kan vi förändra flickors framtid.

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag tagit del av Plan Internationals integritetspolicy

130 miljoner flickor går inte i skolan – Förändra flickors framtid i jul


Flickor är överrepresenterade bland de barn som saknar tillgång till utbildning. När en flicka får gå i skolan minskar risken för att hon bli bortgift samtidigt som hon ökar sina möjligheter att få ett jobb och forma sin egen framtid. Att flickor får lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att fattigdomen ska minska och jämställdheten öka.

Plan International kämpar varje dag för att flickor ska få gå i skolan. Var med och bidra i år – ni får material att dela som visar att ni tillsammans med Plan International investerat i flickors framtid.

För 7000 kr Går 8 flickor ett år i skolan.

För 23000 kr går 28 flickor, en hel skolklass, ett år i skolan.

För 46000 kr Går 56 flickor, två skolklasser, ett år i skolan.

 

Visa upp ert företags engagemang

Visa upp ert företags engagemang för flickors rätt till utbildning både externt och internt! Direkt efter er beställning finns följande material att ladda ner:

 • Gåvobevis som ni kan skriva ut
 • Mailsignatur som visar att ni investerat i flickors utbildning
 • Bilder till sociala medier så att ni kan dela ert engagemang vidare
 • Banners till er hemsida som visar på skillnaden ni är med och skapar
 • Digital mötesbakgrund som gör det enkelt att berätta om ert stöd i era digitala möten

Ni får både en svensk och en engelsk version av allt material.

Visste du att?

Ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. Studier från Världsbanken visar att flickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster med 10–20 procent per extra år efter det. Kvinnor investerar också en större del av sin inkomst i sin familj och sin omgivning än vad män gör, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom. På så vis kan er julgåva till välgörenhet bidra till att lyfta ett helt lands ekonomi.

 

Vår globala påverkan 2021

6 108 737

flickor har fått bättre tillgång till utbildning

78 länder

 Plan international arbetar och driver programverksamhet i

1,1 mdkr

investerat i utbildning

 

Vanliga frågor

Får vi använda Plan Internationals logotype?

I tackpaketet finns det ett färdigt kommunikationsmaterial med vår logotype som ni får använda fritt. För att använda vår logotype i andra sammanhang behöver man ingå ett partnerskap, där har vi omfattande avtal och noggrann kontroll över användningen. Kontakta oss om ni vill veta mer foretag@plansverige.org

Är det moms på gåvor?

Nej

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Får vi använda Plan Internationals logotype?

I tackpaketet finns det ett färdigt kommunikationsmaterial med vår logotype som ni får använda fritt. För att använda vår logotype i andra sammanhang behöver man ingå ett partnerskap, där har vi omfattande avtal och noggrann kontroll över användningen. Kontakta oss om ni vill veta mer foretag@plansverige.org

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Är det moms på gåvor?

Nej

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

kontakta oss gärna!

Har ni frågor eller vill diskutera andra typer av partnerskap?
Kontakta oss på 08-58 77 55 00 eller foretag@plansverige.org