Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ditt företag kan förändra

flickors framtid i jul

ge en julgåva nu

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag har tagit del av Plan Internationals integritetspolicy, samt godkänner att Plan International förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvan eller avsluta samarbetet om bolagets värderingar går i konflikt med Plan International. Plan International tar inte emot gåvor från politiska partier eller gåvor som associeras till dessa.

122 miljoner flickor går inte i skolan – ge årets viktigaste julklapp


Just nu drabbas barn hårt av den akuta hungerkatastrofen, klimatförändringar och krig, som följd tvingas miljontals att sluta skolan. Flickor är överrepresenterade. En flicka som inte går i skolan riskerar att utsättas för barnäktenskap, övergrepp, och barnarbete.

Ert företags julgåva gör skillnad

När ert företag investerar i flickors utbildning bidrar ni till att fattigdomen i världen minskar och jämställdheten ökar. För varje år av utbildning efter grundskolan ökar en flickas framtida inkomst med tio procent. När kvinnor tjänar pengar investerar de i högre grad i sin egen familj, så att nästa generation kan lyftas ur fattigdom. På så vis kan er julgåva bidra till att lyfta ett helt lands ekonomi.  

Plan Internațional är en av världens största barnrättsorganisationer. Vi finns på plats i över 80 länder och arbetar brett – i familjer, skolor och där politiska beslut fattas. I vårt arbete implementerar vi långsiktiga utbildningsprojekt såväl som att säkerställa att barn kan fortsätta gå i skolan under kriser och katastrofer.

Förändra flickors framtid i jul!

För 10 000 kr Går 11 flickor ett år i skolan.

För 30 000 kr går 33 flickor, en hel skolklass, ett år i skolan.

För 270 000 kr Går 300 flickor, en hel skola, ett år i skolan.

Visa upp ert företags engagemang

Som tack för er gåva får ni ett digitalt kommunikationskit att dela med anställda, kunder och partners för att visa ert engagemang! Direkt efter er beställning finns följande material att ladda ner:

 • Gåvobevis som ni kan skriva ut
 • Mailsignatur som visar att ni investerat i flickors utbildning
 • Bilder till hemsida och sociala medier så att ni kan dela ert engagemang vidare

“Jag stod utanför och kikade in i klassrummet”

Fram tills förra året hade Diatou, 11 år, aldrig gått i skolan, eftersom hennes mamma bara hade råd med skolavgiften för sina två söner. När bröderna gick till skolan var Diatou ofta ledsen, och hon brukade smyga efter för att ställa sig utanför klassrummet och spionera in. Hennes högsta önskan var att få lära sig läsa.

Diatou kommer från Mali, ett av världens fattigaste länder där över två miljoner barn inte går i skolan. För flickor som Diatou är det extra tufft. De riskerar att giftas bort i låg ålder, vissa så unga som 11 år. Många anser att flickors framtid är som fru och mor, i hemmet, och att de inte behöver någon utbildning. Därför får många flickor aldrig lära sig att läsa och skriva, och fastnar i fattigdom.

Diatous dröm gick i uppfyllelse

För att hjälpa barn som inte går i skolan har vi startat intensivutbildningar så att de ska komma ikapp med det de har missat och sedan integreras i skolsystemet. Målet med projektet är att nå 30 000 barn i 60 olika byar, runt om där Diatou bor.

Tack vare alla våra givare och partners har Diatous, och tusentals andra flickors, önskan om att få lära sig läsa gått i uppfyllelse. Nu sitter hon längst fram i klassrummet och är klassens stjärna. Hon berättar lyckligt:

“I framtiden vill jag fortsätta studera och bli läkare. Då kommer jag att kunna hjälpa min mamma att försörja sig.”
Läs mer

Vår globala påverkan 2022

5 922 249

flickor har fått bättre tillgång till utbildning

80 länder

 Plan international arbetar och driver programverksamhet i

1,4 mdkr

investerat i utbildning

 
 

Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är stolta över att bidra till arbetet för flickors rätt att gå i skolan.

Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat vårt humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Läs mer här.

 

Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är stolta över att bidra till arbetet för flickors rätt att gå i skolan.

Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat vårt humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Läs mer här.

 
 

 

Vanliga frågor

Får vi använda Plan Internationals logotype?

I tackpaketet finns det ett färdigt kommunikationsmaterial med vår logotype som ni får använda fritt. För att använda vår logotype i andra sammanhang behöver man ingå ett partnerskap, där har vi omfattande avtal och noggrann kontroll över användningen. Kontakta oss om ni vill veta mer foretag@plansverige.org

Är det moms på gåvor?

Nej

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Får vi använda Plan Internationals logotype?

I tackpaketet finns det ett färdigt kommunikationsmaterial med vår logotype som ni får använda fritt. För att använda vår logotype i andra sammanhang behöver man ingå ett partnerskap, där har vi omfattande avtal och noggrann kontroll över användningen. Kontakta oss om ni vill veta mer foretag@plansverige.org

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Är det moms på gåvor?

Nej

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

 

kontakta oss gärna!

Vill ni bidra till en mer rättvis, hållbar och jämställd värld? Då passar vi bra ihop. Ett partnerskap kan ha många olika former och skräddarsys efter ert företags värderingar, resurser och målsättningar.

Har ni frågor om vår julgåva eller vill diskutera andra typer av partnerskap?
Kontakta oss på 08-58 77 55 00 eller foretag@plansverige.org