Fortfarande stora behov för barnen i Haiti fem år efter jordbävningen

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning av en magnitud på 7.0 som...

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning av en magnitud på 7.0 som ödelade stora delar av landet. Över 220 000 människor dog och 3,5 miljoner, en tredjedel av befolkningen, drabbades hårt. Mycket av Plans insatser de här åren har fokuserat på att bygga upp skolväsendet igen.
– Skolan som institution är oerhört betydelsefull i återuppbyggandet av ett land. Att snabbt få möjlighet att gå tillbaka till skolan efter en katastrof bidrar till att ge barn trygghet och skydd, säger Pia Stavås Meier, programchef för Plan Sverige och tidigare regionchef för Plan i Latinamerika och Karibien.

Undermåligt byggda skolor har visat sig verkliga dödsfällor vid jordbävningar. I fallet Haiti förstördes över 4000 skolor och oproportionerligt många lärare omkom då jordbävningen inträffade just då barnen hade gått hem och lärarna hade sina planeringsmöten. När så många av Haitis skolor raserades var det viktigt att så snabbt som möjligt bygga upp dem igen och se till att de byggdes på ett mer katastrofsäkert vis.
Pia var på plats i Haiti tre veckor efter jordbävningen och har följt landets utveckling sedan dess:

– Återuppbyggnaden har varit väldigt komplicerad och långsam och mycket återstår fortfarande att göra. Samtidigt har det funnits en chans att mitt i förödelsen bygga upp landet på ett bättre och mer hållbart sätt. En positiv utveckling är till exempel att fler barn idag går i skolan jämfört med före jordbävningen.

Avgörande bygga upp på ett säkrare sätt

En del av Plans arbete på Haiti är att göra skolorna säkrare. Haiti är ett land utsatt för ständiga katastrofer, inte minst de årliga orkanerna. Som i alla katastrofer är barn och unga särskilt utsatta. Plan planerar att under de kommande tre åren med stöd från Sida bygga 40 säkra skolor i norra och nordvästra Haiti, som sammanlagt ska ta emot 8000 elever. Ett mål med programmet är att skolorna ska ha en flexibel planering så att undervisningen kan fortsätta även i händelse av en katastrof.

Att utbilda barn i katastrofberedskap lönar sig

Men det är inte bara infrastrukturen som ska vara säker. Lika viktigt är också att utbilda barn, familjer, lärare och andra i hur man förbereder sig inför katastrofer och hur man skyddar barn från att skadas eller utsättas för övergrepp, före, under och efter en katastrof.

– Vi vet att det allra bästa sättet att lindra konsekvenserna av en katastrof är att människor vet hur de skall agera när katastrofen inträffar och att det finns en katastrofberedskap i varje by som drabbas. Senast i tyfonen Hagupit i Filippinerna räddades många liv tack vara att människor liksom myndigheter var mycket bättre förberedda jämfört med megatyfonen Haiyan året innan, säger Pia Stavås Meier.

Plan har lång erfarenhet av att arbeta med skolväsendet på Haiti och arbetade tillsammans med utbildningsministeriet för att höja kvaliteten på undervisningen redan innan jordbävningen, bland annat genom att reformera lärarutbildningen. Ett övergripande mål har varit att få fler barn att gå i skolan eftersom andelen barn som får möjlighet till utbildning i Haiti historiskt varit väldigt låg på grund av att det inte funnits några statliga skolor utan enbart privata med höga avgifter.

Tioåriga Nerlin har just börjat skolan

Nerlin, 10 år, går i National School of Saline de Coustard, som byggdes upp av Plan i Haiti efter jordbävningen.
– När jordbävningen förstörde Haiti bodde jag med min mordar. Jag kommer ihåg att jag såg en bebis som dog efter att ett hus gick sönder. Ännu idag är jag orolig över att en jordbävning kan hända igen.

– Nu bor jag med en kvinna som har fem barn. Mina föräldrar är separerade så min mamma bestämde att jag ska bo med en av hennes väninnor. Hon låter mig gå i skolan och tar hand om mig mot att jag hjälper henne hemma.
– Varje morgon när jag vaknar städar jag huset innan jag gör i ordning mig för att gå till skolan. När jag kommer hem går jag efter vatten och sedan gör jag mina läxor innan solnedgången, för säkerhets skull om elektriciteten stängs av. Det här är mitt första år i skolan. Jag gillar det. När jag har gått klart skolan vill jag bli läkare.