Ökad risk för våld och övergrepp mot barn efter orkanen Matthew

Barnrättsorganisationen Plan International varnar för att risken för våld och sexuella övergrepp mot barn nu ökar i spåren av orkanen Matthew.

Barnrättsorganisationen Plan International varnar för att risken för våld och sexuella övergrepp mot barn nu ökar i spåren av orkanen Matthew.

De skyddsmekanismer som normalt finns upphör att fungera i en katastrofsituation. Barn riskerar att bli utnyttjade och exploaterade på olika vis, till exempel genom trafficking eller prostitution. Även risken för barnäktenskap och tonårsgraviditeter ökar.

– Efter jordbävningen i Haiti 2010 vet vi att det var många barn som blev utnyttjade sexuellt. Det kunde exempelvis handla om utbyte av sexuella tjänster mot mat eller vatten, vilket tyvärr är en vanlig form av sexuellt utnyttjande av barn i kriser och konflikter, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Plan International har under året lyft frågan om de miljontals flickor under 15 år som varje år föder barn. Andelen barn som blir gravida ökar i samband med katastrofer och konflikter, mycket eftersom vardagen rubbas och barn kanske tas ut ur skolan och har inte samma skyddsnät som tidigare. I Haiti är redan andelen unga mammor hög och det finns en stor risk att den andelen ökar. Flickor som tvingats lämna sina raserade hem och nu bor i evakueringscenter eller tillfälliga läger löper stor risk att råka ut för övergrepp till exempel i samband med besök på oövervakade toaletter. Dessutom är ofta tillgången på preventivmedel begränsad eller obefintlig när mödravårdskliniker har rasat eller tvingats stänga efter orkanen.

Enligt studier av FN tredubblades antalet tonårsgraviditeter i Haiti efter jordbävningen 2010. Två tredjedelar av flickorna i studien uppgav att graviditeterna var oönskade och oplanerade.

– Tonåringar, och särskilt flickor, har särskilda behov som ofta glöms bort i katastrofer, till exempel tillgång till mensskydd och möjlighet sköta sin hygien i avskildhet, preventivmedel och sexualundervisning, och skydd mot sexuella övergrepp, säger Agnes Björn.

En rapport av Plan International från 2013 om flickors utsatthet i katastrofer visade att när flickor inte får skydd kan det leda till ökad förekomst av:

  • oönskade graviditeter
  • sexuell exploatering av olika former
  • barnarbete
  • våld
  • flickor som slutar skolan för att aldrig komma tillbaka
  • barnäktenskap