Debatt: “Ta FN:s kritik på allvar”

Plan International arbetar som bekant utifrån Barnkonventionen och uppfyllandet av barns rättigheter. Med anledning av detta vill Plan Sverige lyfta fram Sveriges åtaganden enligt Barnkonventionen i sitt internationella arbete. Som undertecknare av FNs barnkonvention har Sverige även ett åttagande att främja barns rättigheter internationellt.

Plan Sverige bevakar därför också hur Sverige – som en god förespråkare för barns rättigheter globalt – även arbetar med barns rättigheter i Sverige. I utrikespolitiken och biståndet vill vi att Sverige ska lyfta barns rättigheter och betydelsen av Barnkonventionen och dess efterlevnad i samtliga länder. Det är därför viktigt att Sverige gör det samma på hemmaplan eftersom det vore svårt för Sverige att driva barnrättsfrågorna internationellt om man själv inte prioriterar frågan och uppfyller sina åtaganden här i Sverige.

Med anledning av den kritik som framförts mot Sverige från FN:s barnrättskommitté lägger sex svenska barnrättsorganisationer, vara Plan är en, fram en plan i form av sex punkter som Sverige bör prioritera för att stärka sitt arbete för barns rättigheter. Publicerat på DN Debatt den 4 februari 2015.