​Michelle och Barack Obama stödjer kampen för flickors rätt till utbildning

I veckan, inför årets internationella kvinnodag den 8 mars, lanserade Michelle Obama den amerikanska regeringens nya initiativ för att stärka alla flickors rätt till utbildning. I sin blogg använde Michelle Obama en film från Plans kampanj Because I am a Girl, som visar hur flickors utbildning är avgörande för att skapa utveckling.

I veckan, inför årets internationella kvinnodag den 8 mars, lanserade Michelle Obama den amerikanska regeringens nya initiativ för att stärka alla flickors rätt till utbildning.

I sin
blogg använde Michelle Obama en film från Plans kampanj Because I am a Girl, som visar hur flickors utbildning är avgörande för att skapa utveckling.

Barack Obama la ut bloggen på sin personliga Facebooksida och miljontals människor har delat budskapet sedan dess.

Ett av Plans mål med Because I am a Girl-kampanjen är att få världens ledare att uppmärksamma flickors rätt till utbildning så vi är förstås väldigt glada att se vår film spridas till ännu fler.
Dela den gärna du också!

Förändra världen – utbilda flickor

Att Plans film plockas upp av Vita Huset visar på styrkan i våra budskap. Våra argument är baserade på den erfarenhet vi har samlat på oss efter 77 års arbete globalt för barns rättigheter. Vi ser i vårt dagliga arbete hur diskrimineringen av flickor i utvecklingsländer hämmar länders utveckling. Och att utbildning av flickor därför är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot fattigdom. En utbildad flicka föder förre och friskare barn, hon gifter sig senare och hon bidrar till att öka både sina och sin familjs inkomster vilket stärker landets ekonomi vilket i förlängningen lyfter hela samhällen ur fattigdom.

Våra mål

Plans kampanj Because I am a Girl har pågått i snart tre år och fortsätter fram till juni 2017.

Målet är alla flickor ska få tillgång till minst nio års kvalitativ utbildning och bidra till utrotande av skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning.

Våra resultat

Två år in i kampanjen har vi mätt de insatser som gjorts globalt och Plan har tagit fram en rapport där resultaten redovisas. Idag har Plan närmare 400 projekt runt om i världen som fokuserar på flickors rättigheter. Under de senaste två åren har Plans opinionsbildande arbete påverkat lagstiftningen i över 17 länder och i ytterligare 41 länder har vi säkerställt att flickors rättigheter står på den politiska agendan. Bara under det senaste året har vi implementerat över 30 projekt i 20 länder med målet att motverka barnäktenskap och könsstympning. Dessa projekt har hittills nått 150 000 flickor.
Läs mer om våra resultat i arbetet för flickor i världen i vår nya
rapport.