Prioritera barnen i katastrofer

Mitt under den pågående cyklonen Pams härjningar i Stilla Havet pågår FN:s tredje konferens om begränsning av katastrofrisker i Sendai i Japan. Plan lyfter särskilt vikten av säkra skolor eftersom 1,2 miljarder barn i världen tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan.

Mitt under den pågående cyklonen Pams härjningar i Stilla Havet pågår FN:s tredje konferens om begränsning av katastrofrisker i Sendai i Japan. Plan lyfter särskilt vikten av katastrofsäkra skolor eftersom 1,2 miljarder barn i världen tillbringar hälften av sin vakna tid i skolan.

– Över en miljard barn i världen går i grundskolan, ändå är ofta varken skolor eller personal rustade för att klara av naturkatastrofer, säger Olle Castell, chef för Plan Internationals katastrofarbete i Asien, som är på plats i Sendai för FN:s konferens om begränsning av katastrofrisker.

1,2 miljarder barn i världen går i grundskolan. Tre av fyra av dem bor i jordbävningsdrabbade områden. Ytterligare hundratals miljoner barn utsätts regelbundet för översvämningar, jordskred, extrema vindar och bränder. Barn utgör ofta 50-60 procent av dem som drabbas i en katastrof.

– Förutom säkra skolor är det avgörande att barnen får lära sig hur de ska agera när det sker en katastrof. Att involvera unga i det katastrofförebyggande arbetet är ett effektivt sätt att förebygga samhällen för katastrofer, säger Olle Castell.

Involvera barn i katastrofförebyggande arbete

Under konferensen kommer Plan att presentera sitt globala program ”Safe Schools” för att trycka på för att skolbarn ska vara i fokus i den nya globala planen för katastrofriskreducering. Programmet implementeras just nu i 31 katastrofdrabbade länder genom att engagera utbildningssektorn och se till att skolan är en trygg och säker plats för barn. – Barn behandlas ofta som maktlösa offer och utestängs från viktiga processer och beslut i katastrofarbetet. Plans arbete visar att om man involverar barn stärks deras känsla av kontroll i en situation där barn annars brukar känna sig maktlösa, säger Olle Castell.

Därför uppmanar Plan världens ledare att prioritera skyddet av skolbarn i den nya agendan för de globala utvecklingsmålen som kommer att diskuteras på konferensen i Sendai. 

– En investering i katastrofberedskap räddar många liv och vi måste börja med de unga.

För mer information kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige:

sofia.nordenskiold@plansverige.org