Plan och EU ska stoppa barnäktenskap i Tanzania

Plan och EU har tillsammans inlett ett projekt med målet att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Tanzania. Särskilt fokus ligger på högrisksamhällen i området Tarime. Projektet ska pågå under två år och genomförs av Plan i samarbete med Children’s Dignity Forum (CDF).

Plan och EU har tillsammans inlett ett projekt med målet att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Tanzania. Särskilt fokus ligger på högrisksamhällen i området Tarime.

Projektet ska pågå under två år och genomförs av Plan i samarbete med Children’s Dignity Forum (CDF).

– Plan har som mål att stoppa barnäktenskap och könsstympning, som är två av de mest allvarliga kränkningarna av flickors rättigheter. Båda dessa skadliga sedvänjor har förödande konsekvenser för flickors hälsa och utveckling, säger Sara Österlund, rådgivare för barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter på Plan Sverige.

Målet med projektet är att minska antalet barnäktenskap och könsstympningar i Tanzania och stärka flickors och kvinnors rättigheter. Enligt Tanzanias regerings senaste siffror från 2010 gifts 2 av 5 (37 procent) flickor bort innan 18 års ålder.

– Det går att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Det har Plan erfarenhet av från flera av våra program, bland annat i Egypten och Senegal. Men det krävs att alla parter i samhället engageras – barn, föräldrar, myndigheter och religiösa ledare, för att förändra de normer, attityder och värderingar som bidrar till att dessa sedvänjor fortsätter , säger Sara Österlund.

Projektet i Tanzania är en del av EUs globala strategi för att stoppa våldet mot kvinnor och barn och jobba för jämställdhet. EU bidrar med över 7 miljoner euro till olika projekt inom denna strategi. Plan har även fått EU-medel för program som syftat till att förbättra ungas sexuella och reproduktiva hälsa och stoppa barnäktenskap i Togo och Bangladesh.