Plan välkomnar prioritering av barnrättsfrågor i biståndet

Som en av världens främsta barnrättsorganisationer välkomnar Plan International Sveriges biståndsminister Isabella Lövins debattartikel i Metro idag.

Som en av världens främsta barnrättsorganisationer välkomnar Plan International Sveriges biståndsminister Isabella Lövins debattartikel i Metro idag. I artikeln berättar biståndsministern att regeringen kommer prioritera barnrättsfrågor högre i kommande biståndsstrategier och växla upp arbetet för barns rättigheter.

Plan International Sverige har sedan länge arbetat med att säkra att barns behov och rättigheter får utrymme i de strategier, policyer och andra styrdokument som vägleder Sveriges utvecklings- och humanitära bistånd. Ett exempel är Plans barnrättsmanifest som har 15 konkreta förslag på hur Sverige kan barnsäkra biståndet. Då Sveriges ställning som ett föregångsland när det gäller barnrättsfrågor har försvagats på senare år gläder det oss att Sveriges regering nu har återtagit sin drivande roll. Vi hoppas naturligtvis att detta kommer att innebära mer resurser till utvecklings- och humanitära insatser för och med barn, liksom ett stärkt barnrättsperspektiv i allt bistånd.

Barn och unga utgör halva befolkningen i världens utvecklingsländer och hälften av de människor som är på flykt idag. För att nå hållbar utveckling, förebygga katastrofer och tillhandahålla humanitärt stöd är det därför centralt att prioritera biståndsinsatser för och med barn. Barnen är, precis som biståndsministern understryker, nästa generation som ska vara med och bygga framtiden. Utan dem finns det ingen hållbar framtid.

Plan International Sverige firar också barnens dag idag genom ett blogginlägg från vårt ungdomsråd. Vår erfarenhet visar att barn och ungdomar oftast själva vet den bästa lösningen på de problem de möter och har en stor potential som förändringsaktörer.