Tiotusentals barn i Etiopien räddas från svält genom Plan Internationals humanitära insatser

Uppskattningsvis 11 miljoner barn i världen kommer att påverkas av El Niño under 2016-17, enligt FN. Barn i södra och östra Afrika löper mycket hög risk att drabbas av svält, sjukdomar och brist på vatten till följd av torkan. Ett av de länder som påverkas hårdast av El Niño är Etiopien där 10 miljoner människor är i behov av mat. 400 000 barn uppskattas behöva vård om de inte får mat snart.

Uppskattningsvis 11 miljoner barn i världen kommer att påverkas av El Niño under detta år och nästa, enligt FN. Barn löper mycket hög risk att drabbas av svält, sjukdomar och brist på vatten till följd av torkan, speciellt i Södra och Östra Afrika. Ett av de länder som i nuläget påverkas hårdast av El Niño är Etiopien där 10 miljoner människor är i behov av mat. 400 000 barn uppskattas behöva sjukvård om de inte får mat snart.

– Barnen är de som påverkas hårdast av El Niño. Bristen på näring, rent vatten och mediciner ökar risken för undernäring och livshotande sjukdomar. Barn under fem års ålder är särskilt utsatta och Plan International arbetar för fullt för att rädda en hel generation av barn, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Akuta matransoner

Chaltu Nasiro bor med sin man och tvåårige son i Oromia, en av de värst drabbade regionerna i Etiopien:- Det har inte regnat på hela året och vi har inget vatten i vår by. Våra grödor är helt förstörda. Min son har blivit sjuk på grund av bristen på mat och vatten. Våra boskap är också drabbade. Om det inte regnar snart kommer vår situation att bli ännu värre.

Plan International arbetar tillsammans med Etiopiens regering för att nå ut med nödhjälp till utsatta områden. 50 000 barn, gravida och ammande kvinnor har fått matransoner samtidigt som föräldrar deltar i kurser för att stärka sina kunskaper inom hälsa och nutrition. Plan International utbildar även personal inom vård och hälsa i hur man ska behandla barn med allvarlig undernäring.

Eftersom Etiopien är ett land som drabbas av återkommande perioder av torka arbetar Plan International även med att minska riskerna för framtida katastrofer. Insatserna syftar till att reducera människornas utsatthet och risk för att drabbas av svält genom förbättrad hantering av vattenresurser, distribution av fröer och genom att ge extra sårbara familjer mer resurser. 

Matbrist och förstörda skördar

Väderfenomenet El Niño uppstår vartannat till vart sjunde år och beror på att ytvattnet i de östra delarna av Stilla Havet värms upp kraftigt. El Niño påverkar väderförhållanden i hela världen vilket resulterat i att vissa områden drabbas av stora översvämningar på grund av kraftig nederbörd samtidigt som andra länder får så lite regn att det leder till svår torka. Dessutom leder väderfenomenet till kraftigare tropiska stormar i Asien och Latinamerika.

Det extrema vädret leder till matbrist och höjda matpriser på grund av minskade/förstörda skördar samt att människor förlorar sitt levebröd och tvingas att fly för att undkomma torka eller översvämningar. Dessutom kan El Niño leda till en ökning av malaria, denguefeber, diarré och kolera – sjukdomar som barn dör av dagligen runt om i världen. 

Redan utsatta länder drabbas hårdast

Många av de länder som nu drabbas av El Niño är redan hårt prövade av klimatförändringar och fattigdom. Förutom Etiopien är även Somalia, Kenya, Uganda, Malawi, Zimbabwe, Mocambique, Sudan och Sydsudan hårt påverkade. I Asien har torkan i Indonesien lett till svåra skogsbränder och i Östtimor uppskattas 20 procent av befolkningen vara i akut risk för svält på grund av misslyckade skördar. I Centralamerika är över tre miljoner människor drabbade av matbrist i Honduras, El Salvador och Guatemala. Även Peru och Ecuador är hårt drabbade. El Niño, 2015-2016, har visat sig vara en successivt eskalerande global kris som ännu inte har stagnerat. Behovet av hjälp till barn och deras familjer förväntas öka ytterligare under det kommande året.