Hjälpen når fram till jordbävningsdrabbade Ecuador

Plan International har börjat leverera stöd till de samhällen som drabbats hårdast av jordbävningen som skakade norra Ecuadors västkust den 16 april och dödade mer än 500 personer.

Plan International har börjat leverera stöd till de samhällen som drabbats hårdast av jordbävningen som skakade norra Ecuadors västkust den 16 april och dödade mer än 500 personer.

Initialt kommer katastrofinsatserna att nå 75 000 personer, varav hälften är barn, i Manabi. Plan International har arbetat i 150 samhällen i provinsen i mer än 25 år och har många fadderbarn i området. Just nu pågår ett omfattande arbete i Manabi för att bedöma skadorna och identifiera vilka samhällen som är i störst behov av hjälp. Under de första 90 dagarna kommer Plan International att distribuera livsmedel, hushållsartiklar, filtar, madrasser, hygienpaket och hjälp med rening av vatten.

Fokus på skydd av barn och barnsäkra platser

– Vi vet att barn är bland de mest drabbade av katastrofen, så det är viktigt att arbeta snabbt och effektivt för att hjälpa flickor och pojkar att hantera stressen av vad de har gått igenom och ge dem utrymme att uttrycka sig i en trygg och säker miljö “, säger Rossana Viteri, chef för Plan International i Ecuador.

En av Plan Internationals prioriterade aktiviteter är att inrätta barnvänliga platser där barn och unga kan träffas för att bearbeta sina upplevelser, få psykosocialt stöd och delta i idrott, musik, konst och andra lekfulla aktiviteter som kommer att hjälpa dem att återfå en känsla av normalitet.

De barnvänliga platserna kommer också att användas för att ge utbildning till föräldrar om hälsa och hygien, sanitet och säkerhet med tonvikt på barns behov. Dessutom kommer organisationen att stödja 11 000 gravida kvinnor och 9 500 nyfödda i den första fasen av insatserna.

Viktigt att få återvända till skolan så snart som möjligt

Omkring 90 000 elever har fått sina skolbyggnader helt förstörda i jordbävningen och kan inte återvända till skolan. Att arbeta med att få igång tillfälliga skolor och så snart som möjligt reparera och återbygga skolbyggander är viktigt för hela lokalsamhället. Många barn kommer aldrig tillbaka till skolan efter en katastrof och riskerar att hamna i en nedåtgående spiral av fattigdom och utanförskap.

– Det är viktigt att få återgå till ett slags normal tillvaro, så snart det bara går. Skolan spelar en enormt viktig roll. Inte minst för att förebygga problem som tonårsgraviditeter och barnarbete men också för att det är en naturlig mötesplats för barnen där de kan prata om det de varit med om, berättar Sofia Gustafsson, som är programsamordnare för katastrofriskhantering på Plan International Sverige.

– Skolorna har också en nyckelroll i att arbeta förebyggande med katastrofer där eleverna involveras i att identifiera risker och minimera skador i framtida eventuella katastrofer. Det är en del av Plan Internationals långsiktiga katastrofarbete, avslutar hon.

Så kan du stödja Plan Internationals katastrofarbete

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så bidrar du med 100 kr eller skicka valfri summa via Swish till 9007311. Du kan också köpa en gåva i vår shop eller bli Katastroffadder.

Plans arbete i Ecuador

Plan International har arbetat i Ecuador sedan 1962. Vi arbetar i mer än 1 000 samhällen med ungefär 400 000 flickor och pojkar för att säkerställa att barn och ungdomar i landet kan uppfylla sin potential genom att kunna utöva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Några av våra verksamhetsområden är:

  • Att främja säkra, hälsosamma och stimulerande miljöer för barn.
  • Förbättra försörjningsmöjligheter för unga.
  • Främja utrymmen där barn och unga kan uttrycka sig och delta i beslut som påverkar deras liv.