Akut läge för barnen i Haiti efter orkanen Matthew

Mer än fyra miljoner barn riskerar att ha drabbats av orkanen Matthew i Haiti. Plan International är på plats för att hjälpa nödställda barn och deras familjer. Hem har blivit förstörda, barn har förlorat sina föräldrar och tillgången på färskvatten är hotad och innebär en stor risk för vattenburna sjukdomar. De första fallen av kolera har redan rapporterats.

Mer än fyra miljoner barn riskerar att ha drabbats av orkanen Matthew i Haiti. Plan International är på plats för att hjälpa nödställda barn och deras familjer.

Hem har blivit förstörda, barn har förlorat sina föräldrar och tillgången på färskvatten är hotad och innebär en stor risk för vattenburna sjukdomar. De första fallen av kolera har redan rapporterats.

Hjälpinsatser förväntas bli försvårade eftersom huvudbron som förbinder Port-au-Prince och södra Haiti har kollapsat när orkanen drog förbi. Hus har skadats, samhällen har översvämmats och det är stora risker för jordskred. Sexton meter höga vågor har dragit in över de södra kustområdena, som också är landets fattigaste regioner.

– Vågor av den storleken är att likna vid en tsunami. När Haiti nu vaknar upp till en ny dag är vi beredda på det värsta, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Haiti återhämtar sig fortfarande efter den fatala jordbävningen 2010. Många barn och unga har vuxit upp med jordbävningens förödande konsekvenser – de har redan upplevt hur det är att förlora sina familjemedlemmar, sina hem eller skolor. Plan International har katastrofteam beredda att bistå barn och deras familjer.

Trauman från jordbävningen väcks till liv

– Barn är alltid mest sårbara i katastrofer. De riskerar att komma ifrån sina föräldrar, skadas, För barn är det ofta svårt att förstå och hantera den omvälvning som en katastrof kan innebära. Orkanen återuppväcker tidigare minnen och rädslor. Därför kommer vi snabbt att fokusera på att få upp barnsäkra platser dit barn kan komma för att ta skydd och få hjälp att bearbeta sina upplevelser, säger Agnes Björn.

Haiti är ett av världens fattigaste länder och en stor del av befolkningen bor i skjul eller tillfälliga hus som lätt förstörs av översvämningar och stormvindar. Omkring 60 000 människor bor fortfarande i tältläger. – Vi samarbetar med haitiska myndigheter för att kunna förbereda för en effektiv katastrofinsats. Förutom de uppenbara behoven såsom mat, skydd och filtar är det viktigt att säkerställa tillgång till rent vatten så att inte vattenburna sjukdomar som till exempel kolera sprids vilket varit ett stort problem på Haiti tidigare, säger Agnes Björn.

Plan International i Haiti

Plan International har arbetat i Haiti sedan 1973 med att stödja barns rätt till hälsa, utbildning, ekonomisk trygghet och ökad jämställdhet. Genom stöd från Sida och Musikhjälpen implementerar vi ett treårigt projekt för säkra skolor, där syftet är att skapa medvetenhet om risker och stärka beredskap inför klimatrelaterade katastrofer såsom orkaner, jordbävningar och översvämningar.

Bidra till katastrofinsatserna

SMSa KATASTROF till 72910 så bidrar du med 100 kr eller swisha valfritt belopp till 9007311.

För mer information eller intervjuer med Plan Internationals personal på plats i Haiti, kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig. Tel: 0768-605560 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org