Orkanen Matthew drar in över Haiti – Plan International i beredskap för katastrofinsats

Under tisdagen drar orkanen Matthew in över Haitis sydvästra delar. De första dödsfallen har redan rapporterats och orkanen förväntas få stor påverkan med skadade hus, jordskred och översvämningar som följd. Plan International övervakar utvecklingen och har katastrofteam i beredskap.

Under tisdagen drar orkanen Matthew in över Haitis sydvästra delar. De första dödsfallen har redan rapporterats och orkanen förväntas få stor påverkan med skadade hus, jordskred och översvämningar som följd. Plan International övervakar utvecklingen och har katastrofteam i beredskap.

Orkanen Matthew är klassad som kategori 4 och förväntas slå hårt mot huvudstadsområdet kring Port-au-Prince, som ligger under havsnivån. Omkring 62 000 människor bor fortfarande i tältläger efter den stora jordbävningen 2010. Haitiska myndigheter har påbörjat evakuering på sydkusten och skolor hålls stängda.

Första stadiet av en katastrofinsats

– Vi samarbetar med Haitiska myndigheter för att kunna förbereda för en effektiv katastrofinsats. Förutom de uppenbara behoven såsom mat, skydd och filtar är det viktigt att säkerställa tillgång till rent vatten så att inte vattenburna sjukdomar som till exempel kolera sprids vilket varit ett stort problem på Haiti tidigare, säger Agnes Björn, Chef för Plan Internationals humanitära enhet i Norden.

Bidra till katastrofinsatserna

SMSa KATASTROF till 72910 så bidrar du med 100 kr eller Swisha valfritt belopp till 9007311.

Plan International i Haiti

Plan International har arbetat i Haiti sedan 1973. Genom stöd från Sida och Musikhjälpen implementerar vi ett treårigt projekt för säkra skolor, där syftet är att skapa medvetenhet om risker och stärka beredskap inför klimatrelaterade katastrofer såsom orkaner, jordbävningar och översvämningar. Mer än trettio skolor deltar i projektet.