Plan International i Almedalen

Plan International medverkar under politikerveckan i Almedalen och anordnar i år fyra seminarier med flickors rättigheter i fokus där vi bland annat tar upp den hårdnande debatten om sexuella rättigheter och reproduktion.

Plan International medverkar under politikerveckan i Almedalen och anordnar i år fyra seminarier med flickors rättigheter i fokus där vi bland annat tar upp den hårdnande debatten om sexuella rättigheter och reproduktion. Läs mer om våra seminarier här.

Sex, makt och kontroll – världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet

Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Det får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och nå de globala målen.

Måndag 3 juli, klockan 09.00-09.45 på Sverige i världen, Donnersgatan 6. Arrangörer: Plan International Sverige och RFSU. Frukost serveras från kl 08:30.

I panelen: Ulrika Modéer, statssekreterare UD, Björn Andersson, senior politisk rådgivare UNFPA, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige och Hans Linde, förbundsordförande RFSU. Moderator: Julia Wiklander, ordförande Girls Globe.

 

Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling

Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir ämnet tabubelagt, omgärdat av myter och okunskap som varje dag hindrar flickor och kvinnor från att delta fullt ut i utbildning och arbetsliv.

Torsdag 6 juli, klockan 13.00-13.45 på Sverige i världen, Donnersgatan 6. Arrangörer: Plan International Sverige, Kvinna till Kvinna, Union to Union och Essity.

Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt

Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konfliktsituationer är flickor särskilt utsatta för våld och utnyttjande, som en ökad risk för barnäktenskap. Panelen diskuterar tonårsflickors situation i de allra tuffaste kontexterna.

Torsdag 6 juli, klockan 14.00-14.45 på Sverige i världen, Donnersgatan 6. Arrangörer: International Rescue Committee och Plan International Sverige.

I panelen:Carin Jämtin, generaldirektör Sida, Agnes Björn, humanitär chef Plan International Sverige, Sanna Johnson, regionchef Asia IRC och Petra Tötterman Androff, biträdande generalsekreterare Kvinna till Kvinna.

Kampen mot skadliga sedvänjor – hemma och ute i världen

I Agenda 2030 har världen enats om att skadliga sedvänjor ska upphöra – överallt. Men samtidigt som Sveriges feministiska utrikespolitik gör oss “bäst i klassen” internationellt har problem som hederskultur, barnäktenskap och könsstympning blivit allt vanligare i den svenska vardagen. Vad behöver göras och hur kan arbetet i Sverige och det internationella utvecklingsarbetet lära av varandra?

Torsdag 6 juli, klockan 17.20-18.00 på Barnrättstorget. Arrangörer: Plan International Sverige och Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

I panelen: Sara Mohammad, ordförande och grundare av Riksorganisationen GAPF och Sara Österlund, senior global rådgivare SRHR Plan International Sverige.

Ladda mobilen i slummen!

Kom och ladda mobilen och se vår VR-film om fjortonåriga Barsha som lever i Dhaka i Bangladesh, en av världens mest katastrofdrabbade städer. Följ henne i vardagen när hon berättar om sina utmaningar. Håll utkik efter vår cykel.