Ebola ett år senare – omvärlden får inte slå sig till ro.

Under ett års tid har ebolaepidemin i Västafrika skördat tusentals liv och slagit ut såväl ekonomin som hälsosystem i redan hårt prövade länder. Effekterna på samhället kommer att bestå under många år framöver. Plan Sverige satsar stora resurser för att hjälpa barn och deras familjer på fötter igen.

Under ett års tid har ebolaepidemin i Västafrika skördat över 10 000 liv och slagit ut såväl ekonomin som hälsosystem i redan hårt prövade länder. Effekterna på samhället kommer att bestå under många år framöver. Plan Sverige satsar stora resurser för att hjälpa barn och deras familjer på fötter igen.

Runt 16 000 barn beräknas ha förlorat en eller båda sina föräldrar i ebola i Sierra Leone, Guinea och Liberia, enligt FN. Ytterligare tusentals har förlorat syskon, kompisar och släktingar. Dessa barn behöver få skydd, mat, skolgång och psykosocialt stöd.

– Barn hör till dem som har drabbats hårdast av ebolaepidemin. Dödsfall i familjen, avbruten skolgång och en daglig kamp för att få vardagen att gå ihop gör livet svårt för barn i de här områdena, säger Agnes Björn, chef för Plan Sveriges humanitära insatser som nyligen besökt Västafrika.

Effekter under många år

Plan varnar för att omvärlden slår sig till ro i takt med att de tre eboladrabbade länderna nu gör stora framsteg i strävan att stoppa epidemin. Utbrottet är inte över förrän inga nya fall har registrerats på sex veckor i samtliga länder.

– Det är oerhört viktigt att vi inte slappnar av nu och tror att det är över. Även den dagen ebolasmittan har stoppats i alla tre länderna kommer epidemin att ha effekter under många år framöver. Plan satsar stora resurser under de kommande två åren för att hjälpa utsatta barn att få en normal vardag igen, säger Agnes Björn. 

Ny studie om hur barn påverkats av ebolaepidemin

Inför årsdagen av ebolaepidemin har Plan gjort en studie om ebolans effekter på barns och deras familjers liv. Över 1 800 barn och vuxna från Liberia och Sierra Leone har intervjuats och deltagit i fokusgrupper. Rapporten ”Beyond the health emergency” visar att barns utveckling har påverkats allvarligt sedan det första ebolautbrottet i mars 2014.- En allvarlig konsekvens har varit att skolorna i de tre drabbade länderna har hållit stängt sedan i somras, vilket berövade fem miljoner barn rätten till utbildning. När nu skolorna successivt öppnar igen behövs det stora insatser för att få alla barn tillbaka till klassrummen, säger Agens Björn.

Studien visar att barnarbete har ökat eftersom många barn är tvungna att försörja sig själva eller sina familjer. Äldre barn löper risk att involveras i riskfyllt arbete, vilket för pojkar innebär mycket hårt arbete och brott och för flickor ofta handlar om prostitution. Flickor har också i högre grad tvingats axla ett större ansvar i hemmet och har i många fall tagit över rollen som mammor till sina småsyskon när föräldrarna dött.

Här är de viktigaste slutsatserna av Plans studie:

 • Många barn är traumatiserade och är i akut behov av psykosocialt stöd efter att ha förlorat föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 • Barn har berövats sin rätt till utbildning sedan skolorna stängde sommaren 2014. När skolorna nu öppnar behövs insatser för få alla barn att börja igen. 
 • Många barn har tvingats att börja arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer.
 • Barn uttrycker att de har slutat leka och träffa kompisar som de gjorde tidigare av rädsla för smitta.
 • Hälsovården har kollapsat vilket fått allvarliga följder när barn och vuxna inte längre kan få vård för vanliga sjukdomar som malaria och diarré.
 • Jordbruk och marknader har drabbats hårt av epidemin vilket har lett till att det råder matbrist i många områden.
 • Ebolaepidemin har framkallat social oro, stigmatisering och konflikter i många samhällen.

Fakta Plans arbete mot ebola.

Plan International bedriver en stor insats mot ebola i alla de tre drabbade länderna: Sierra Leone, Guinea och Liberia. Plan Sverige har fått över 28 miljoner kronor från Sida, Postkodlotteriet och Radiohjälpen för att stödja barn som har drabbats av ebolaepidemin. Några av våra insatser:

 • Vi har nått tiotusentals människor med dörrknackning för att informera om hur man skyddar sig mot ebola.
 • 50 0000 mobiliseringskampanjer som har nått 800 000 människor med information om ebola. 
 • Vi har nått 8 100 familjer för aktiv smittospårning.
 • Bistått närmare 700 fosterfamiljer som tagit hand om föräldralösa barn med mat, hygienkit och kontantstöd.
 • Vi bedriver en back to school-campaign där vi hittills givit stöd till 473 skolor för att komma igång med undervisningen igen.
 • Närmare 25 600 barn har fått ett back to school-kit för att kunna lättare återvända till skolan. 
 • Givit psykosocialt stöd till över 10 500 barn. 
 • Givit 1 500 barn, kvinnor och män har fått vård på något av Plans Communicty care centers.

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org. Tel: 0768-605560.