Plan Sverige får 26 miljoner av PostkodLotteriet

Igår samlades PostkodLotteriets förmånstagare för årets utdelning där 53 organisationer fick dela på ett överskott på 1,18 miljarder kronor. Utöver basstödet på 16 miljoner kronor tilldelas Plan även 10 miljoner för att stödja barn i Västafrika som drabbats av ebolaepidemin.

– Ebolautbrottet har fått oerhörda konsekvenser för barns utveckling i Sierra Leone, Guinea och Liberia. Postkodlotteriet gör det möjligt för oss att utöka vårt program för att ge de här barnen och deras familjer möjlighet att komma tillbaka till en trygg vardag, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.Plan bedriver en omfattande insats mot ebola i Sierra Leone, Guinea och Liberia. I projektet finansierat av PostkodLotteriet är målet att ge barn som förlorat föräldrar och syskon psykosocialt stöd, mat, hälsovård och möjlighet att komma tillbaka till skolan.

De 16 miljonerna i basstöd kommer framför allt att gå till att stärka flickors rättigheter i de regioner vi arbetar. Ett av de projekten som redan är påbörjat och finansierat av PostkodLotteriet är Raising Voices i Zambia. 

En annan del av medlen kommer vi avsätta för att snabbt kunna respondera på kriser och katastrofer i våra programländer.

För mer information kontakta:Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige, 0768-60 55 60