Jordbävningen i Nepal – kamp mot klockan för att hjälpa utsatta familjer när monsunregnen är på väg

Barnrättsorganisationen Plan oroas över situationen för barn och deras familjer efter den förödande jordbävningen i Nepal. Med monsunperioden som börjar om bara några veckor finns risk att den kritiska situationen förvärras ytterligare. Tusentals barn och familjer har fått sina hem förstörda och tvingas bo i tält eller under tillfälliga presenningar.

Barnrättsorganisationen Plan oroas över situationen för barn och deras familjer efter den förödande jordbävningen i Nepal. Med monsunperioden som börjar om bara några veckor finns risk att den redan kritiska situationen förvärras ytterligare. Tusentals barn och familjer har fått sina hem förstörda och tvingas bo i tält eller under tillfälliga presenningar.

– Det har redan börjat att regna och familjer med bebisar och småbarn har bott utomhus i kölden och vätan sedan i lördags. Folk är fortfarande i chock och försöker förstå vad som har hänt dem, så det är avgörande att vi får igång hjälpen snabbt och koordinerar med andra organisationer, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal.

Plan har i samråd med regeringen bestämt sig för att fokusera katastrofinsatserna till några av de mest avlägsna områdena, dit hjälp annars har svårt att nå. Plan har en utbredd närvaro i Nepal med fältkontor i flera av de områden som påverkats av jordbävningen, till exempel Makwanpur och Baglung.

Risk för jordskred och sjukdomar

– När monsunregnen börjar finns det stora risker för jordskred och spridning av sjukdomar i de drabbade byarna. Våra första insatser handlar om att dela ut presenningar, filtar och myggnät så att barnen åtminstone har en trygg plats att sova på, säger Mattias Bryneson.

Förutom livräddande insatser kommer Plans fokus vara att skydda barn från våld, utnyttjande och övergrepp och se till att de kommer i säkerhet och återförenas med sina familjer. I ett senare skede handlar det om att ge barn psykosocialt stöd för att bearbeta det trauma de varit med om och sedan att hjälpa dem att komma tillbaka till ett normalt liv så långt det är möjligt. Där spelar skolan en viktig roll och Plan kommer att starta temporära skolor i de drabbade områdena. Plan planerar för en omfattande katastrofinsats i Nepal som kommer att pågå i flera år.För mer information eller intervjuer med Plans medarbetare i Nepal, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, tel: 0768-605560 eller sofia.nordenskiold@plansverige.org

Följ oss på @plansverige och hashtaggarna #NepalQuake ‪#‎PlanResponds‬.

Om Plans arbete i Nepal

Plan har arbetat i Nepal sedan 1978 med att hjälpa barn att få sina rättigheter tillgodosedda vad gäller utbildning, hälsovård, vatten och sanitet, skydd, ekonomisk trygghet och katastrofförberedande insatser.

Så kan du stödja Plans insatser i Nepal

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr till Plans katastrofinsastser på plats, eller sätt in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton: Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.