Plan upprättar barnsäkra platser för burundiska flyktingbarn

Läget är akut för över 90 000 barn och vuxna som flytt oroligheterna i Burundi. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda. Barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser och etablerar barnsäkra platser med möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd.

Läget är akut för över 90 000 barn och vuxna som flytt oroligheterna i Burundi. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda. Barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser och etablerar barnsäkra platser med möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd.

– Läget är akut och de barn och deras familjer som flyr stridigheterna är i stort behov av humanitärt stöd, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan Sverige.

90 000 barn och vuxna har hittills flytt oroligheterna i Burundi. Det stundande presidentvalet och ett försök till militärkupp har lett till strider och våldsamma protester. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda där barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser.

Hittills har 47 000 flyktingar tagit sig till Tanzania. Samtidigt har 27 700 flytt till Rwanda. En stor del av flyktingarna är barn och många kommer dit utan sina föräldrar. Plan har sett till att 600 barn i Tanzania har kunnat återförenas med sina föräldrar eller sättas i fosterhem.

Utbrott av kolera

Sedan starten på flyktingströmmen i april har ett kolerautbrott rapporterats med bekräftade fall i både Tanzania och Burundi.

Minst 4 400 fall av kolera har rapporterats i Tanzania och över 30 personer har dött. I Burundi rapporteras om drygt 60 fall av kolera och ett par dödsfall. Flera organisationer deltar i insatser för att bekämpa utbrottet.

Barnsäkra platser ger möjlighet till stöd

Plan har etablerat sju barnsäkra platser i Rwanda för att ge skydd åt de barn som flytt över gränsen. Behovet är enormt och det finns planer på att starta ytterligare 15 barnsäkra platser.

Även i Tanzania är behovet stort. Här arbetar Plan tillsammans med International Rescue Committee (IRC) och UNICEF för att upprätta tre barnsäkra platser.

Plans barnsäkra platser ger barnen möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd. Barnen uppmuntras att ta del av gruppaktiviteter och att prata om de svårigheter som väntar dem och deras familjer.

Socialarbetare jobbar med att identifiera de barn som är i behov av mer hjälp eller kan vara drabbade av övergrepp eller sjukdomar. På så sätt säkerställs att alla barn får den hjälp de behöver.

– Genom att etablera barnsäkra platser kan vi identifiera ensamkommande barn, underlätta familjeåterförening och tillhandahålla psykosocialt stöd för de barn som flytt. De barn som nu är på flykt undan stridigheterna är i riskzonen för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och behöver få skydd omedelbart, tillägger Agnes Björn.

Plan ansvarar för att etablera och driva de barnsäkra platserna och arbetet genomförs i nära samarbete med FN och andra civilsamhällesorganisationer.

För intervjuer, kontakta Jessica Zimmerman, kommunikationsavdelningen på Plan Sverige, 08-587 75 590.