Kan en mensemoji minska tabut kring mens?

I dagarna skickar Plan International ett nytt förslag på en emoji som symboliserar mens i form av en droppe blod. Det förra förslaget refuserades, medan 69 andra emojis antogs - däribland en kulram, en skateboard och en piratflagga. Svaret på om årets bidrag blir antaget väntas lagom till Internationella Mensdagen den 28 maj.

I dagarna skickar Plan International ett nytt förslag på en emoji som symboliserar mens i form av en droppe blod. Det förra förslaget refuserades, medan 69 andra emojis antogs – däribland en kulram, en skateboard och en piratflagga. Svaret på om årets bidrag blir antaget väntas lagom till Internationella Mensdagen den 28 maj.

– Det konkreta motståndet mot en mensemoji är ett tydligt exempel på att tabut kring mens är globalt. I hela världen möts flickor och kvinnor av föreställningar om mens som något fult, smutsigt och skamfullt. Det som borde vara den naturligaste saken håller flickor och kvinnor tillbaka och hindrar dem från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Ska vi nå de globala målen är det viktigt att vi bryter detta tabu, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige. 

I många av de länder Plan International arbetar i är tabut kring mens djupt rotat och kunskapen kring mens låg. Flickors och kvinnors behov ignoreras och miljontals flickor tvingas stanna hemma från skolan under mensen på grund av bland annat säkra toaletter och tillgång till bra mensskydd.

  • Var tredje skola i världen saknar säkra och bra toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter. 
  • I Etiopien missar varannan flicka skolan varje månad på grund av rädsla att blöda igenom kläderna.
  • 88 procent av flickorna på den indiska landsbygden saknar tillgång till bra och säkra mensskydd.
  • Inom vissa kulturer får menstruerande flickor och kvinnor inte vistas i hemmet eller röra vid mat på grund av föreställningen att den då ska ruttna.
  • På många platser ses flickors första mens som ett tecken på att hon blivit kvinna och därmed redo att sluta skolan och giftas bort – även om hon bara är 10-11 år.

Mensfrågan är direkt kopplad till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, till exempel målen om hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och ekonomisk tillväxt.

Om kampanjen #periodemojiPlan International driver kampanjen #periodemoji och skickar in förslaget på en ny mensemoji till Unicode Consortium den här veckan. Målet är att bryta tabun och bekämpa de problem som är kopplade till mensfrågan, inte minst i Storbritannien där varannan flicka skäms för sin mens och 40 procent har använt toalettpapper för att de inte hade råd med mensskydd. Källa: Plan International UK, https://plan-uk.org/act-for-girls/girls-rights-in-the-uk/break-the-barriers-our-menstrual-manifesto

Mens i Sverige Också i Sverige begränsar tabut kring mens flickors och kvinnors liv. Bland annat känner sig 30 procent av svenska flickor och kvinnor obekväma i sociala situationer när de har mens och 38 procent har undvikit platser eller aktiviteter för att de är oroade över sin menshygien. Källa: Hygiene Matters Survey 2016/2017 av Essity, http://reports.essity.com/2016-17/hygiene-matters-report/hygiene-matters-survey-2016-17.html#accordion7

Läs mer på https://plansverige.org/flicka/mens/