Internationella dagen mot könsstympning 6 februari: Flickorna som kämpar mot könsstympning

Marwa, 17 år, kämpar mot könsstympning i Egypten.

Den 6 februari är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Varje år beräknas tre miljoner flickor utsättas för könsstympning – och riskerar att drabbas av allvarliga komplikationer och extrem smärta till följd av ingreppet. Samtidigt pågår viktigt arbete för att stoppa ingreppen, med Sudan och Egypten som några av de länder som visar vägen. Och det är de unga som driver på utvecklingen.

År 2015 var nästan 87 procent av flickorna och kvinnorna i Egypten könsstympade. Men situationen börjar förbättras. Från officiellt håll kämpar man för att stoppa ingreppen och nyligen skärpte Egypten lagen mot könsstympning, så att den som döms riskerar upp till tjugo års fängelse.

Den egyptiska gynekologen Randa Fakhreldin har sedan nittiotalet aktivt arbetat mot könsstympning i landet. Hon säger att de unga är viktiga för att skapa förändring.

– Det jag hoppas och tror är att vi med hårt arbete kan utrota könsstympning på fem år. Hela samhället måste hjälpas åt och jag säger till de unga att de är avgörande för att få stopp på den här traditionen, säger Randa Fakhreldin.

För att det ska hända krävs en hållbar förändring av de djupt rotade normer som ligger bakom siffrorna. I ett område utanför Kairo där Plan International verkar, är könsstympning mycket vanligt. Genom samarbete med hälsopersonal och religiösa ledare har barn och deras familjer fått kunskap om hur skadligt könsstympning är och att det inte har någon grund i religionen. Och arbetet ger resultat: under de senaste två åren uppskattas ingreppen ha minskat med drygt 20 procent.

17-åriga Marwa är en av ungdomarna som gått Plan Internationals utbildningar. Med kunskapen om riskerna med könsstympning lyckades hon övertala sin mamma att själva slippa utsättas för ingreppet och nu utbildar hon andra barn.      

– Efter att ha gått på utbildningarna förstod jag hur skadligt det är. Vi borde inte prata om det som ett medicinskt ingrepp, eftersom det inte har något medicinskt syfte. Resultatet är könsstympning, säger Marwa.

Inte alla kan anmäla

Precis som i Egypten, har siffrorna för könsstympning länge varit höga i Sudan, 2014 uppgav 86,6 procent av Sudans flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år att de var könsstympade. 2020 införde Sudan en lag mot könsstympning och arbete pågår för att den ska efterlevas i hela samhället. Kampanjer i radio för att nå ut brett med information och grupper för unga och barn är några metoder Plan International Sudan använder för att öka kunskapen. Men fortfarande återstår mycket arbete.

– Det finns hinder för att omsätta lagen i handling, bland annat att det är inskrivet att bara familj eller vårdnadshavare kan anmäla att en flicka utsatts för könsstympning. Samtidigt är det familjen som ser till att flickorna könsstympas. Ett arbete pågår för att stärka lagen så att även myndigheter och andra kan göra anmälan, berättar Nasra Mohamed på Plan International Sudan.

Kampanjen #StoppaKönsstympning

I samband med internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari driver Plan International Sverige kampanjen #StoppaKönsstympning för att uppmärksamma dagen och öka kunskapen om könsstympning. Tillsammans med författaren och bloggaren Flora Wiström, Instagram-aktivisten Danny Lam och kläddesignern Sanne Josefsson har Plan International Sverige tagit fram en kampanjfilm där profilerna berättar hur situationen ser ut för flickor och kvinnor som utsatts.

 

Läs mer och se kampanjfilmen här: https://plansverige.org/srhr/stoppa-konsstympning/