200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade och riskerar att drabbas av sjukdomar och smärta vid sex och förlossningar. Vi arbetar för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Det är också ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Om ingenting görs beräknas ytterligare 68 miljoner flickor att utsättas för könsstympning före 2030*. Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn under 15 år.

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. Det kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta och komplikationer vid förlossning. Könsstympning är ett tecken på en djupt rotad ojämställdhet och är en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor. Det kan vara ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och flickans oskuld.

Könsstympning på flickor ses ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska bli kvinna, ett uttryck för renhet och en förutsättning för att hon ska kunna giftas bort. Barnäktenskap ökar i sin tur risken för att flickor ska tvingas sluta skolan, utsättas för våld och föda barn medan de själva är barn.

Traditioner, attityder och beteenden gör att flickor fortsätter att utsättas för övergreppet.

Arbetet mot könsstympning

Att utrota könsstympning av flickor och kvinnor ingår i FN:s globala hållbarhetsmål som världens ledare har undertecknat. Plan International arbetar för att flickor ska få kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och ges möjligheter att prata om problem med varandra och stöttande vuxna. Dessutom samarbetar Plan International med såväl familjer och skolor som lokala och religiösa ledare för att förändra de traditioner, attityder och beteenden som gör att flickor utsätts för könsstympning.