Mens ska inte vara ett hinder för flickors utbildning – nytt projekt i Bangladesh

Plan International Sveriges generalsekreterare Mariann Eriksson och WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.

I Bangladesh kan en tredjedel av flickorna inte gå i skolan när de har mens. Nu ska Plan International och WaterAid samarbeta för att öka kunskapen, bryta tabun och undanröja praktiska hinder, som bristen på toaletter – så att flickor och unga kvinnor får tillgång till sina rättigheter varje dag i månaden.

Varje dag har 300 miljoner kvinnor mens. Trots det möts flickor och unga kvinnor runt om i världen av föreställningar om mens som något fult, farligt, smutsigt och skamfullt, och deras behov ignoreras. I Bangladesh leder detta till att flickors liv och rättigheter begränsas. Plan International Sverige och WaterAid Sverige får nu sju miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet för att, tillsammans med samarbetspartners i landet, arbeta med menshälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter i projektet ”Stop the Stigma: Empowering Dreams of menstruating girls in Bangladesh”.

–          Mens är en naturlig del av livet, men fortfarande 2022 är det på olika platser i världen tabu och ett hinder för flickors utbildning. Tjejer och unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, utan att känna skam eller otrygghet. Med satsningar på kunskap kommer vi långt! säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

–          Vi måste överallt bekämpa fördomar och tabun kring mens för att flickor och kvinnor ska kunna leva fullvärdiga liv. Men det måste också finnas rätt förutsättningar i till exempel skolan. Mer än var tredje skola i världen saknar toaletter och nästan hälften saknar möjlighet att tvätta händerna. I det här projektet vill vi möta dessa utmaningar samtidigt, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid.

Plan International och WaterAid kommer att arbeta med hela samhället för att förändra förlegade synsätt, öka förståelsen för menshälsa och på så sätt skapa långsiktig och hållbar förändring för flickors och kvinnors rättigheter i Bangladesh. Projektet kommer att satsa mycket på kunskapshöjande insatser för unga och ge dem möjligheten att vara en del av förändringen.

–          Kunskap och säkerhet är nycklarna för att unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, vilket är viktigt, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving. 

Plan International Sveriges och WaterAid Sveriges projekt är ett av sju i en temasatsning för flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen hålls ihop av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samarbeten, erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt delas 50 miljoner kronor ut.