Plan International larmar: Var femte tonåring har fått obehagliga meddelanden från främlingar under sommarlovet

Mer än vart fjärde barn har kontaktats av någon de inte känner och var femte tonåring har fått ett obehagligt meddelande från en främling under sommarlovet. Det visar en ny Sifo-undersökning av Kantar Public på uppdrag av barnrättsorganisationen Plan International Sverige och telekombolaget Telenor Sverige.

I undersökningen har barn och föräldrar tillfrågats om barns internetanvändning och tillvaro på nätet under sommarlovet. Majoriteten av alla barn mellan 10 och 17 år uppger att de är mer på nätet under sommarlovet. Hälften av barnen var på nätet tre till fem timmar om dagen medan en tredjedel tillbringade mer än sex timmar. Det är också en bild som delas av föräldrar med barn i åldern 10–17 år.   

Under samma period har mer än vart fjärde barn blivit ofrivilligt kontaktad av någon de inte känner. Dessutom har var femte tonåring (14–17 år) fått ett obehagligt meddelande från en främling.  

– På sommarlovet tillbringar barn generellt mer tid på nätet, vilket gör att de är mer utsatta för de risker som finns där. Det handlar bland annat om oönskade kontaktförsök som kan påverka barnens trygghet negativt. Barn har rätt att vara trygga även på nätet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Plan International Sverige. 

Föräldrarna vet inte alltid vad barnen är med om

En övervägande majoritet – 81 procent – av barnen uppger att de skulle prata med en förälder om de upplevde något jobbigt, obehagligt eller läskigt på internet. Ändå uppger bara en av tio föräldrar att de känner till att deras barn utsatts för oönskade kontaktförsök, betydligt färre än antalet barn som uppger att de kontaktats av en främling.

– Det visar på vikten av att prata med barn om vad de upplever på nätet. Det viktigaste är inte att ha alla svaren, utan att barn känner att vi föräldrar vill att de ska komma till oss, att vi vill lyssna och hjälpa till. Vuxenvärlden har ett stort ansvar för att skapa en trygg miljö för barn – såväl online som offline, säger Mariann Eriksson.

Hälften av föräldrarna uppger att de har svårt att ha koll på deras barns liv på nätet. Det vill PIan International Sverige förändra. I samarbete med Telenor ska organisationen öka barns och ungas trygghet online. Bland annat med hjälp av ett nytt skolmaterial, kunskapshöjande insatser mot föräldrar och andra viktiga vuxna samt genom initiativet Nätprat som syftar till att främja samtal om nätet.

 

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Plan International Sverige. Den bygger på 801 intervjuer med barn 10–17 år samt 801 intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 10–17 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 26 juli och 1 augusti 2023. Barnen medverkade efter godkännande från vårdnadshavare (i enlighet med branschetiska riktlinjer, ESOMAR).