Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barn ska inte föda barn

ge en mors dag-gåva

Barn ska inte föda barn

ge en mors dag-gåva

Varje år blir 12 miljoner flickor mammor trots att de själva är barn. Varje gång du blinkar blir alltså ett barn mamma. Flickan på bilden ovan heter Meron och trots att hon bara är 11 år kan hon snart vara en av dem. I samma ögonblick förändras hennes liv för alltid och den barndom hon har rätt till tas ifrån henne. På den här sidan kan du lära dig om tonårsgraviditeter och engagera dig för att barn inte ska föda barn.

Stora risker med Tonårsgraviditeter

Alltför många ser den första mensen som ett tecken på att en flicka är redo att gifta sig och bli mamma.Men det är inte ovanligt att mensen kommer redan vid 9 års ålder. Det innebär stora risker att bli gravid innan kroppen är färdigutvecklad, både för mamman och bebisen. Globalt är komplikationer vid graviditet och förlossning en av de vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 15 och 19 år. Även riskerna för barmen ökar med unga mammor. Barnadödligheten är dubbelt så hög när den gravida är under 20, jämfört med när mamman är mellan 20 och 29 år. Bebisen riskerar också att födas för tidigt och med låg födelsevikt, vilket i sin tur ökar risken för ytterligare komplikationer.

12,4 år

är medelåldern för när flickor
får sin första mens*

12 miljoner

flickor blir mammor varje år**

Osynliga barnmammor

Den globala statistiken fokuserar främst på “kvinnor i reproduktiv ålder”, vilket anges som 15 – 49 år. Detta trots att man enligt barnkonventionen räknas som barn fram till att man fyllt 18 år. Samtidigt ser vi att många flickor både blir gravida och föder barn innan de fyllt 15. Det leder till att flickor under 15 år blir osynliga i statistiken och att färre insatser därför riktas mot dem, fastän de löper störst risk att skadas eller till och med dö under graviditet och förlossning. De fråntas bland annat rätten till säkra preventivmedel eftersom denna rättighet riktar sig till just “kvinnor i reproduktiv ålder” i internationella överenskommelser.

Meron, 11 år, utanför sitt hem i Etiopien.

Så arbetar Plan International

Plan International arbetar med barn, föräldrar, hela samhällen, partners och regeringar för att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras. En sådan rättighet är att få bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv. Vi ser bland annat till att alla barn och unga får

  • faktabaserad information om sin egen och andras kroppar och utveckling, sex, samtycke, relationer, hälsovård eller moderna preventivmedel – så att de själva kan fatta viktiga beslut om sina liv
  • hälsovård, med preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov och där barn och unga bemöts med respekt

På högre nivå kämpar vi dessutom för att

  • förändra diskriminerande lagstiftning som hindrar flickor från att fortsätta gå i skolan efter att de blivit gravida eller som tillåter barnäktenskap

 

På plats i Uganda

I Uganda är fattigdomen utbredd och det finns en stor utsatthet bland barnen i landet. Många flickor tvingas gifta sig och utsätts för sexuellt våld – var fjärde tonårsflicka är antingen gravid eller mamma. Cissy Kaamu, SRHR-expert på Plan International Uganda berättar:

I de flesta fall anses en flicka redo för äktenskap när hon fått sin första mens. I vissa delar av landet knyts ett band runt fotleden på flickan, för att signalera att hon är redo att gifta sig.

“Många flickor utsätts också för sexuellt våld och på grund av kulturella sedvänjor i vissa regioner får en flicka som är gravid inte längre bo i samma hus som sina föräldrar. Hon kan då tvingas gifta sig med mannen som utsatt henne för övergrepp.”

Plan International har funnits på plats i Uganda i 25 år. I alla våra program arbetar vi för barns och ungas rätt till skydd, utbildning och överlevnad. Ett annat fokusområde är ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Det handlar bland annat om att utbilda flickor om rätten till sin egen kropp och att stoppa skadliga traditioner.

Läs mer

Abenas liv förändrades på ett ögonblick

Som 13-åring tvingades Abena gifta sig. Hennes mormor, som tagit hand om henne, hade varken mat eller pengar och såg ingen annan utväg.  

Torkan i Etopien orsakar stora problem för befolkningen. Abena hade tidigare boskap och därmed tillgång till mat – nu är det två år sedan hon senast var mätt. Det var också torkan som fick hennes nya man att ta värvning en månad in i äktenskapet. Då stod hon ensam kvar med en bebis på väg. 

Nu bor Abena i ett läger för internflyktingar. Det betyder att hon och dottern har tak över huvudet men inte mycket mer. Det finns ingenting att äta. Hon samlar ved för att försöka få pengar till mat.  

Jag mår väldigt dåligt över att inte ha mat till mitt barn. 

Tre gånger om dagen försöker hon amma sin dotter. När hon gör det känns det som att hon ska svimma. Hon får ingen hjälp av sin mormor/farmor och vet inte ens om hennes man fortfarande lever. De har inte haft kontakt sedan han åkte. Just nu saknar hon hopp om framtiden.  

Abena fick aldrig gå i skolan och kan varken läsa eller skriva. Det enda hon vill är att hennes dotter ska få bättre möjligheter än hon själv har haft. 

Jag kommer göra allt jag kan för att hon ska få gå i skolan så att hon kan få ett bättre liv.

Läs mer

Abenas liv förändrades på ett ögonblick

Som 13-åring tvingades Abena gifta sig. Hennes mormor, som tagit hand om henne, hade varken mat eller pengar och såg ingen annan utväg.  

Torkan i Etopien orsakar stora problem för befolkningen. Abena hade tidigare boskap och därmed tillgång till mat – nu är det två år sedan hon senast var mätt. Det var också torkan som fick hennes nya man att ta värvning en månad in i äktenskapet. Då stod hon ensam kvar med en bebis på väg. 

Nu bor Abena i ett läger för internflyktingar. Det betyder att hon och dottern har tak över huvudet men inte mycket mer. Det finns ingenting att äta. Hon samlar ved för att försöka få pengar till mat.  

Jag mår väldigt dåligt över att inte ha mat till mitt barn. 

Tre gånger om dagen försöker hon amma sin dotter. När hon gör det känns det som att hon ska svimma. Hon får ingen hjälp av sin mormor/farmor och vet inte ens om hennes man fortfarande lever. De har inte haft kontakt sedan han åkte. Just nu saknar hon hopp om framtiden.  

Abena fick aldrig gå i skolan och kan varken läsa eller skriva. Det enda hon vill är att hennes dotter ska få bättre möjligheter än hon själv har haft. 

Jag kommer göra allt jag kan för att hon ska få gå i skolan så att hon kan få ett bättre liv.

Läs mer

Vill du vara med och kämpa för flickors rättigheter?

BLI FLICKAFADDERge en Företagsgåva

 

Vill du vara med och kämpa

för flickors rättigheter?

BLI FLICKAFADDER

ge en Företagsgåva

Fakta om barn som föder barn

Vad är en barnmamma?

När vi pratar om barnmammor pratar vi om flickor som blir mammor när de själva är barn, alltså upp till 18 års ålder.  

Varför lyfter ni barnmammor och inte tonårsgraviditeter?

För att det inte bara är tonåringar som blir gravida. Även barn så unga som 10 år blir gravida.  

Hur många barnmammor finns det?

Varje år blir 12 miljoner flickor mellan 15 och 19 år gravida. Även flickor mellan 10 och 14 föder barn men här är det svårare att få fram tillförlitlig statistik.

Vad är en tonårsgraviditet?

En tonårsgraviditet är när ett barn i tonåren blir gravid. Det finns dock barn som är yngre än tonåringar som blir gravida. 

Vad finns det för risker för flickor som blir mammor?

Eftersom kroppen inte är färdigutvecklad innebär graviditeten och förlossningen stora hälsorisker för flickorna. Det kan också innebära en fara för deras liv. Komplikationer vid graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna för tonårsflickor mellan 15 och 19 år. För yngre flickor saknas det tillförlitlig statistik.

Var i världen finns det barnmammor?

Mocambique är ett av de länder i världen med högst andel tonårsgraviditeter. Det är också vanligt i Sahelregionen i västra Afrika, i länder som Mali, Niger, Burkina Faso och Mauretanien. Varje år föder ungefär var tionde flicka mellan 15 och 19 år barn i den regionen.

Vad är en barnmamma?

När vi pratar om barnmammor pratar vi om flickor som blir mammor när de själva är barn, alltså upp till 18 års ålder.  

Vad är en tonårsgraviditet?

En tonårsgraviditet är när ett barn i tonåren blir gravid. Det finns dock barn som är yngre än tonåringar som blir gravida. 

Varför lyfter ni barnmammor och inte tonårsgraviditeter?

För att det inte bara är tonåringar som blir gravida. Även barn så unga som 10 år blir gravida.  

Vad finns det för risker för flickor som blir mammor?

Eftersom kroppen inte är färdigutvecklad innebär graviditeten och förlossningen stora hälsorisker för flickorna. Det kan också innebära en fara för deras liv. Komplikationer vid graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna för tonårsflickor mellan 15 och 19 år. För yngre flickor saknas det tillförlitlig statistik.

Hur många barnmammor finns det?

Varje år blir 12 miljoner flickor mellan 15 och 19 år gravida. Även flickor mellan 10 och 14 föder barn men här är det svårare att få fram tillförlitlig statistik.

Var i världen finns det barnmammor?

Mocambique är ett av de länder i världen med högst andel tonårsgraviditeter. Det är också vanligt i Sahelregionen i västra Afrika, i länder som Mali, Niger, Burkina Faso och Mauretanien. Varje år föder ungefär var tionde flicka mellan 15 och 19 år barn i den regionen.

Källor:

*NCBI (2023)
**WHO (2024)