Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

TACK TILL ALLA VÅRA FADDRAR!

Du är vår hjälte

Utan dig som är fadder skulle vi bara kunna genomföra en bråkdel av allt vi gör för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor – därför vill vi, efter ett omvälvande år, tacka dig som gör vårt arbete möjligt!

50,9 miljoner barn tog del av plan internationals arbete under 2020-2021

 

Resultat 2020-2021

Utöver vår fadderverksamhet arbetar vi långsiktigt för att förändra attityder och beteenden, påverka lagar och stärka tryggheten för barn, men också med humanitära insatser. Många komplexa kriser som drabbade barn redan före pandemin har inte upphört, utan tvärtom förvärrats.

Här är några exempel på konkreta förändringar och resultat:

 • I Centralafrikanska republiken fick 28 671 barn och unga psykosocialt stöd på våra trygga platser. Nästan 2 500 barn fick hjälp att anmäla och följa upp anmälningar om våld.
 • I Sudan nådde vi en milstolpe när könsstympning kriminaliserades.
 • Omkring 6 000 av de mest utsatta barnen i Guatemala fick näringstillskott.
 • I Zimbabwe fick 60 869 ungdomar info och vård på mottagningar där personalen tränats i att möta unga.
 • 5 600 unga och lärare i Uganda, Zambia, Rwanda och Filippinerna fick lära sig om hållbar utveckling och klimatförändringar. De kunde sen påverka myndigheter och politiker för hållbarare städer.

Vill du ta del av fler exempel på konkreta förändringar och resultat? Läs vår årsberättelse.

Härifrån kommer pengarna, Hit går pengarna och så fördelas pengarna

 • Månadsgivare: 240 MSEK
 • Engångsgåvor: 4 MSEK
 • Företag och stiftelser: 5 MSEK
 • Svenska Postkodlotteriet: 23 MSEK
 • Sida: 220 MSEK
 • EU: 22 MSEK
 • Övriga bidrag: 14 MSEK
 • Asien: 20 %
 • Latin- och Sydamerika: 20 %
 • Mellanöstern: 2 %
 • Östra och södra Afrika: 42 %
 • Västra Afrika: 16 %
 • Barns och ungas rätt till skydd från alla former av våld: 36%
 • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter: 26 %
 • Barns och ungas rätt till delaktighet: 33 %
 • Barns rätt till utbildning: 2 %
 • Stärka ungas ekonomiska möjligheter: 3 %
 • Barns tidiga utveckling (ECD): 0 %

Det här året har varit det tuffaste året någonsin för flickor

Halima, 15 år, Kenya

Femtonåriga Halima bor i byn Kilifi i Kenya och kämpar mot hunger och vattenbrist. Situationen har förvärrats av covid-19.

Plan International delar ut matpaket och ser till att skolan är en säker plats så att flickor kan fortsätta den utbildning de har rätt till.

Trots ett kraftigt bakslag mot flickors rättigheter på flera håll i världen och en pandemi som vi ännu inte ser slutet på fortsätter vi på Plan International Sverige vårt viktiga arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Tack för att du är fadder!

Tillsammans gör vi skillnad

Omslagsbild_ årsberättelsen 2020-2021

Årsberättelsen – vad vi gjorde förra året

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck året som gått

Omslagsbild_ årsberättelsen 2020-2021

Årsberättelsen – vad vi gjorde förra året

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck året som gått