Svår situation för barn på flykt från Boko Harams terror i Nigeria

Flyktingkrisen i Kamerun förvärras månad för månad. Över 240 000 människor har hittills flytt från grannländerna Nigeria och Centralafrikanska republiken och lever under svåra omständigheter i överfulla flyktingläger i Kamerun. Plan finns på plats för att hjälpa barn och deras familjer med rent vatten, mat, skydd från våld och temporära skolor. f

Flyktingkrisen i Kamerun förvärras månad för månad. Över 240 000 människor har hittills flytt från grannländerna Nigeria och Centralafrikanska republiken och lever under svåra omständigheter i överfulla flyktingläger i Kamerun. Plan finns på plats för att hjälpa barn och deras familjer med rent vatten, mat, skydd från våld och temporära skolor.

Från Centralafrikanska republiken har hundratusentals människor flytt in i Kamerun under flera års tid. I Nigeria har situationen förvärrats sedan 2013 på grund av den islamistiska terrorgruppen Boko Harams våld, kidnappningar och attacker gentemot civilbefolkningen i de norra delarna av landet. Antalet flyktingar från Nigeria har fördubblats den senaste månaden från 20 000 till 48 000 människor. – Det var väldigt svårt i Nigeria. Vi hörde ofta skottsalvor och väpnade attacker där vi bodde. Här i Kamerun är vi i säkerhet. Vi får hjälp och mat men det räcker inte för hela familjen. Vi saknar salt, tvål och bönor. Vi ber varje dag för att situationen ska bli bättre, säger Philimon Ali, 17 år.  Philimon har flytt från Nigeria och lever tillsammans med 30 000 landsmän under mycket svåra förhållanden i flyktinglägret Minawao i norra Kamerun.Humanitär kris– Läget är akut och förvärras dag för dag. Människor saknar allt – rent vatten, latriner, hygien och skydd – och som alltid är barn särskilt utsatta. Plan har, som en av få aktörer, precis fått medel från Sida för att hjälpa barn och deras familjer i lägret, säger Sofia Gustafsson, som arbetar med humanitära frågor på Plan Sverige. Bristen på rent vatten ökar risken för diarrésjukdomar, malaria och kolera. Barnen i lägret riskerar att råka ut för våld och övergrepp då det inte finns tillräckligt många temporära skolor eller andra trygga platser att gå till. På grund av att det saknas rent vatten i lägret är det ofta barnens ansvar att hämta vatten i grannbyar långt bort vilket också ökar risken för att barn ska åka illa ut. Flera fall av sexuella övergrepp mot flickor som hämtat vatten har rapporterats.

Situationen kommer att förvärrasInför det stundande presidentvalet i Nigeria, som skjutits upp till i slutet av mars, förväntas våldet att trappas upp. UNHCR beräknar att antalet flyktingar från Nigeria kommer öka till 70 000 under år 2015 och det kommer dröja innan människor kan återvända till sina hem eftersom många har förlorat sitt levebröd.

Plan Sverige har fått två miljoner kronor för att förbättra situationen för barnen som är på flykt från Nigeria. Plans insatser koncentreras till flyktinglägret Minawao och dess omgivningar i Kamerun och handlar om följande:

  • Vatten och hygien. Förse människor med rent vatten, latriner och hygienfaciliteter för att förhindra utbrott av sjukdomar. Att säkra vattentillgången är också en prioritet för att stärka skyddet av barn.
  • Skydd av barn. Bygga barnsäkra platser dit barn kan komma och leka och träffa utbildad personal för att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Utbilda personal i lägret i hur man fångar upp och rapporterar våld och övergrepp mot barn.
  • Utbildning. Bygga temporära skolor och förse barn med skolmaterial och lärare med läromedel i syfte att barn i skolålder inte ska avbryta sin skolgång medan de är på flykt. Etablera förskoleverksamhet i lägret för yngre barn.

Bakgrund Den islamistiska sekten Boko Haram har sedan 2009 genomfört våldsamma attacker mot institutioner och civila i de nordöstra delarna av Nigeria med målet att införa en islamistisk stat i landet. Konflikten med den nigerianska regeringen har resulterat i tusentals dödsoffer, en halv miljon internflyktingar och över 150 000 flyktingar som sökt skydd i Kamerun, Tchad och Niger. Plan har arbetat i Kamerun sedan 1996 och verkar i 842 samhällen i sex regioner. Vårt fokus är att bistå barn att få rätt till utbildning, hälsa, skydd och ekonomisk trygghet även under katastrofer. För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige. Tel: 0768-605560 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org