Svenska profiler engagerar sig för att stoppa könsstympning av flickor.

Författaren och bloggaren Flora Wiström deltar i kampanjen #StoppaKönsstympning

På internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari uppmärksammar författaren och bloggaren Flora Wiström, Instagram-aktivisten Danny Lam och kläddesignern Sanne Josefson de konsekvenser som könsstympning för med sig. Bakom kampanjen #StoppaKönsstympning står barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

Varje år riskerar tre miljoner flickor att könsstympas – ett ingrepp som innebär stora risker för deras hälsa. Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen lever i dag med följderna av ingreppet.

– Könsstympning är ett brott mot flickors rättigheter och ett fruktansvärt ingrepp som kan ge allvarliga men för livet. Vi behöver med kraft arbeta för att utrota den här skadliga traditionen. Inga fler flickor ska tvingas leva med trauman, kronisk smärta och medicinska risker orsakade av könsstympning. Vi måste försvara flickors rätt att själva bestämma över sina kroppar, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Könsstympning innefattar alla icke-medicinska ingrepp på det kvinnliga könsorganet. Det är ett tecken på djupt rotad ojämställdhet och en extrem form av våld mot flickor. Ingreppet kan bland annat leda till allvarliga blödningar, infektioner, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och i värsta fall döden. Flora, Sanne och Danny har engagerat sig i kampanjen för att uppmärksamma dagen och öka kunskapen om könsstympning. I en kampanjfilm från Plan International Sverige berättar profilerna om hur situationen ser ut för flickor och kvinnor som utsatts.

– Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina kroppar är en hjärtefråga för mig. Därför brinner jag, som mamma, extra mycket för den här frågan. För mig är det en självklarhet att mina barn ska ges samma förutsättningar i livet, oavsett kön, säger Sanne Josefson.

– Den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning är otroligt viktig. Den belyser det brutala faktumet att tre miljoner flickor riskerar att könsstympas varje år. Tre miljoner flickor som inte får bestämma över sina kroppar, tre miljoner flickor vars ”renhet” och sexualitet kontrolleras för mäns skull. Självklart vill jag vara med och lyfta Plan Internationals arbete mot kvinnlig könsstympning, säger Flora Wiström.  

Vad gör Plan International?

Plan Internationals arbete för att stoppa könsstympning och stärker flickor med ökad kunskap om deras rättigheter, och genom att påverka beslutsfattare och traditionella ledare i samhällen där könsstympning förekommer. Plan International arbetar både med myndigheter och andra organisationer, liksom med familjer, skolor och religiösa ledare för att förändra de normer, traditioner och beteenden som gör att flickor utsätts för könsstympning.

Läs mer och se kampanjfilmen här: https://plansverige.org/srhr/stoppa-konsstympning/