Över hälften av alla barn känner press att vara på nätet

Flickor känner större press att vara på nätet.

Över hälften av alla barn känner press att vara på nätet, för att inte missa vad kompisar gör. Pressen upplevs som extra påtaglig bland tonåringar och flickor. Var tredje flicka uppger också att hon vill spendera mindre tid på nätet. Det visar en rapport som barnrättsorganisationen Plan International och Telenor Sverige släpper om barns liv och trygghet på nätet.

Sifo-undersökningen utförd av Verian visar att en majoritet av barnen spenderar minst tre timmar på nätet varje dag. Nästan var femte spenderar minst 6 timmar. Överlag känner sig barn trygga på de plattformar som de använder på nätet och har god kännedom om vad som är lagligt och inte. Men ju mer tid barn spenderar på nätet, desto högre är risken att de utsätts för kränkningar. Dessutom visar undersökningen att det inte spelar någon roll var en kränkning sker.

– Barn och ungdomar har rätt att vara trygga på nätet. Det är viktigt att alla, barn som vuxna, tar kränkningar på nätet på lika stort allvar som om det sker fysiskt. Detta eftersom de upplevs lika av barnen själva. Därför måste samhället prioritera insatser mot kränkningar och trakasserier mellan barn oavsett var de sker, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Många känner press att vara på nätet

Över hälften av alla barn känner press att vara på nätet för att inte missa vad kompisar gör. Pressen upplevs extra stor för framför allt tonåringar och flickor, där nära två av tre känner sig pressade. Även om barn överlag är nöjda med den tid de spenderar på nätet, vill var tredje flicka spendera mindre tid på nätet.

– Flickor tar nätet på större allvar. De tar ett större ansvar för relationsbyggande. Var tredje tjej uppger att de blir ledsna om de blir exkluderade från sociala sammanhang på nätet, exempelvis gruppchattar med vänner. Och framför allt utsätts tonårsflickor för fler och grövre kränkningar och brott av sexuell karaktär. Det är oacceptabelt, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Var tredje barn berättar inte om kränkningar på nätet

Nästan vartannat barn har fått kränkande kommentarer på nätet och över hälften av alla barn som blivit kränkta uppger att de blivit utsatta av en jämnårig person. Men en tredjedel av dem väljer att inte berätta vad de varit med om. Pojkar berättar i lägre utsträckning än flickor om något har hänt.

– Samtal om barns upplevelser på nätet med viktiga vuxna är avgörande för att barn ska kunna vara trygga på nätet. Det vet vi sedan tidigare utifrån arbetet med vårt initiativ Nätprat. Den här undersökningen visar att barn vill prata mer om trygghet på nätet, men upplever att få samtal med vuxna berör det positiva med nätet. Mycket fokus ligger i stället på regler och risker. Vuxna måste visa intresse, lyssna utan att döma, och finnas där för att ge stöd. Därför har vi tillsammans med Plan International Sverige tagit fram material som stöd till dessa samtal som lärare och vårdnadshavare kan använda sig av, säger Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor Sverige.

Om rapporten:Rapporten bygger på en undersökning som har genomförts av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Plan International Sverige och Telenor Sverige. Via webbenkät i Sifo-panelen har 1 028 intervjuer genomförts med barn i åldrarna 10–17 år. Barnen har deltagit efter godkännande av vårdnadshavare. Hälften av barnen har genomfört undersökningen helt själva utan hjälp av en förälder. Undersökningen genomfördes 26 oktober – 6 november 2023.