MENS ÄR BLODIGT ALLVAR

– lärarhandledning om global jämställdhet och mens

Målsättningen med skolmaterialet “Mens är blodigt allvar” är att öka elevernas kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation kopplat till mens. Materialet har för avsikt att synliggöra destruktiva normer och låta elever samtala, reflektera kring lösningar, ge mod att agera för unga flickors rättigheter och att bryta skam och stigma kring mens. Den här sidan innehåller alla resurser du behöver för att kunna genomföra en eller alla fyra lektioner.

Läromaterialet riktar sig främst till elever på högstadiet och gymnasiet. Flera av övningarna går dock att anpassa till lägre åldrar. Har du frågor kan du mejla till skolarbeten@plansverige.org

Ladda ner materialet här