- Ge bort en minnesgåva -

Hedra minnet av någon genom att köpa en minnesgåva

Minnesgåva

- Skänk via kreditkort -

Ett enkelt, snabbt och smart sätt att bidra till att göra världen lite bättre

Ge ett bidrag

- Bli fadder -

Vårt viktigaste och mest långsiktiga arbete börjar med dig

Bli fadder

1. Välj de produkter som du vill ge till behövande.

2. Du väljer ett gåvobevis till dig själv eller en god vän.

3. Gåvan skickas dit den gör mest nytta. Du får ett gåvobevis skickat till dig via e-post.

- Gåvor -

Se alla produkter
i gåvoshopen

Läs mer

- Alternativ -

Du kan stödja vår verksamhet på andra sätt

Läs mer

- Bli fadder -

Hjälp ett barn och barnets område eller bli temafadder och stöd oss

Läs mer

Du får ett digitalt gåvobevis som du själv skriver ut.

När du har valt dina gåvor, kommer du till ett steg där du väljer vilka gåvobevis du vill ha. Kryssa i rutan för varje enskilt gåvobevis så kan du sedan välja vilken design du vill ha och sedan fylla i mottagare och avsändare. Slutligen sparar du innan du betalar gåvorna.

När du köper en gåva i gåvoshopen går verkliga pengar till verkliga projekt som förändrar verkliga liv. De når ut till tusentals barn och familjer i samhällen där Plan har sin verksamhet. När du till exempel ger en flicka ett skolstipendium ger du mer än utbildning. Genom att bidra till skolavgiften och material, hjälper du henne att börja leva ett liv där ett tidigt äktenskap och moderskap inte är hennes enda val.

Nej. Denna möjlighet togs bort för cirka fem år sedan då det skapade orättvisa mellan de barn som fick gåvor och de barn som inte fick gåvor.

I och med att Plan Sverige har flera 90-konton granskas vi av Svensk Insamlingskontroll.

Plan Sverige och Internationella Plan granskas årligen av revisionsföretaget PwC. PwC granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Därutöver granskar Sida regelbundet Plan Sveriges interna kontroll och styrning. Inom internationella Plan finns också en internrevisionsfunktion som besöker samtliga landkontor minst en gång per varje treårsperiod, och som bland annat granskar den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten. Plan Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Därmed rapporterar Plan Sveriges styrelse årligen hur organisationen tillämpar FRII:s kvalitetskod, som gäller för samtliga FRII:s medlemsorganisationer. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Ja. Du kan få skattereduktion på gåvor om minst 200 kr per gång och minst 2000 kr per år med 25 %. Fyll i ditt personnummer när du köper dina gåvor så får du det förtryckt i deklarationen och behöver inte göra något själv.

Gåvopengarna går till Plans projekt i något av våra 50 programländer. Varje produkt är kopplad till ett specifikt projekt. När du köper en gåva i gåvoshopen går pengarna till dessa projekt som förändrar liv. De når ut till tusentals barn och familjer i samhällen där Plan har sin verksamhet. Om projektbehovet skulle uppfyllas för just det projekt som är specificerat, äger Plan rätt att flytta pengarna till ett annat liknande projekt.

Du måste som minimum när du gör en beställning fylla i ditt namn och e-postadress så att vi kan skicka de digitala gåvobevisen till dig. Om du beställer fysiska produkter behöver du fylla i din adress. Du fyller i ditt personnummer så att vi kan skicka underlag direkt till Skatteverket för skatteavdrag.

Institutionella medel är medel som kommer ifrån svenska staten, såsom biståndsmyndigheten Sida.

Plan arbetar för de mest utsatta och marginaliserade barnen. En sådan grupp är flickor. Flickor i utvecklingsländer hör till de mest utsatta grupperna i världen. Flickors rättigheter kränks dagligen genom att de utsätts för barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Denna form av diskriminering bidrar till att flickor inte går klart skolan. Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att utbilda flickor. Plans kampanj uppmärksammar de hinder som gör att flickor inte går klart skolan:

  • Barnäktenskap och tidiga graviditeter. En av de vanligaste orsakerna dödsorsakerna för unga kvinnor är komplikationer kopplade till graviditet och förlossning.
  • Diskriminering inom familjen, om en familj tvingas välja vilka av barnen som ska fortsätta skolan prioriteras oftast sönerna.
  • Skolorna är inte anpassade efter flickors behov, till exempel saknas ofta separata toaletter för flickor vilket gör att många tonårsflickor slutar skolan när de får mens.
  • Tungt hushållsarbete.

Kan jag skriva ut mitt kvitto i efterhand?

Kvittot skickas per automatik till den e-postadress du angivit i beställningen direkt vid avslutat köp. Kontrollera noga att du anger rätt e-postadress när du gör din beställning och ta en titt i spamkorgen innan du kontaktar oss om du inte fått ditt bekräftelsemejl. Om du inte skrev ut gåvobeviset när du gjorde köpet kan du skriva ut det i efterhand, en länk finns i ditt bekräftelsemejl.

...

Om cookies