Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns rätt till utbildning

Plan International arbetar för att rätten till en god utbildning ska bli verklighet för alla barn. Nästan en femtedel av alla barn och ungdomar under 18 år – motsvarande 263 miljoner – går inte i skolan i dag. 250 miljoner barn får en utbildning av så undermålig kvalitet att de inte lär sig grundläggande färdigheter som att läsa och skriva.

Genom påverkansarbete gentemot regeringar i olika länder arbetar vi för att förbättra lagar och policys som rör skolmiljö och för att resurser ska ges till utbildningssystemet. Vi samarbetar med lärare och elever på lokal nivå för att förbättra utbildningsmaterial och undervisningsmetoder och för att stärka elevråd för ökat elevinflytande. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Därför arbetar vi för att förebygga och hålla förövare ansvariga för våld och övergrepp mot barn i skolmiljön, inte minst mot flickor som är särskilt utsatta för sexuella övergrepp. Bland annat utbildar vi lärare och ger elever verktyg att rapportera våld. Flickor är överrepresenterade både bland de som aldrig börjar skolan och bland de som tvingas avbryta sin utbildning. Det beror bland annat på att familjer värderar söners skolgång högre än döttrars och att flickor tas ur skolan när de får mens för att de anses redo att gifta sig och få barn. Vi arbetar för att förändra attityder och värderingar kopplade till kön och höja kunskapen om vikten av att låta flickor gå kvar i skolan. Barn med funktions- nedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattigdom och långt från skola och annan service diskrimineras också när det kommer till utbildning.

Jag saknar mina barn och de saknar mig, men jag är så lycklig över att få vara tillbaka i skolan igen och jag vet att det är det enda rätta. Jag vill inte ha något med pojkar eller män att göra igen. Nu vill jag bara ta hand om mig själv och mina barn. Jag hoppas kunna bli sjuksköterska en dag, stötta mina barn och göra de stolta över mig när de växer upp.

Pauline, 18 år, bor i Kenya. Hon har med stöd av Plan International kunnat fortsätta sin utbildning.

Läs hennes berättelse här

Några resultat från verksamhetsåret

Nästan 5 000 sydsudanesiska barn som flytt till Etiopien fick tillgång till skolmaterial, vilket gjorde det möjligt för dem att fortsätta sin skolgång. Lärare och föräldrar samarbetade för att framför allt flickor skulle få möjlighet att gå i skolan. De stöttade unga flickor och bidrog till att fler föräldrar valde att skicka sina flickor till skolan. Med stöd av Plan International lärde sig 320 barn och unga, 32 föräldrar och 4 skolledare i Rwanda mer om vad kvalitativ utbildning utan diskriminering innebär, och gjorde en utvärdering av sin skola. 160 barn och unga, 32 lärare, 32 föräldrar, 4 lokala ledare och 4 skolledare i Rwanda lärde sig mer om hur FN:s rekommendationer kan användas för att förbättra utbildningen och hur barnen kan vara delaktiga i utvecklingen. 462 rwandiska elever i 16 skolor startade 16 studentklubbar för att påverka och förbättra sin skola. Dessa åtgärder resulterade i att 194 barn som hade hoppat av skolan kom tillbaka. I Kilifi i Kenya kunde Plan International tack vare bidrag från faddrar se till att 10 000 barn i 94 skolor och förskolor fick skolmat varje dag. I 42 skolor i Sydsudan såg Plan International till att barnen fick skolmat, vilket ledde till att fler barn gick till skolan.

Läs mer