Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Stärka ungas ekonomiska möjligheter

Plan International arbetar för att alla barn och unga ska få de förutsättningar de behöver för att klara övergången till arbetslivet och få bättre möjligheter att ta sig ur fattigdom.

Tillsammans med ungdomar, politiker, näringsliv och internationella och lokala organisationer ser vi till att fler unga får relevanta kunskaper och färdigheter. Det gör vi genom att erbjuda information, kontakter med arbetsgivare, yrkesutbildning som är anpassad till efterfrågan på arbetsmarknaden och genom att stötta ungas företagande. Det finns 1,8 miljarder ungdomar i världen i dag, en tredjedel av dessa har varken jobb eller utbildning. Ungdomar växer när de får möjlighet att utvecklas, försörja sig och forma sin framtid. Det skapar dessutom möjligheter för deras familjer och de samhällen där de lever. Men bara fyra av tio unga som kommer att behöva ett jobb det närmaste decenniet, kommer att kunna få det, som det ser ut i dag.

Att unga inte får jobb är en akut utmaning som påverkar hela samhället. De jobb som erbjuds är dessutom ofta osäkra anställningar och ger ingen långsiktig inkomsttrygghet. Flickor och unga kvinnor utgör majoriteten av de unga som saknar både utbildning och betalt arbete. Diskriminering och en nedvärderande syn på flickor gör att de ges sämre möjligheter än pojkar att utbilda sig och skaffa sig de färdigheter de behöver. Mycket av det arbete de utför undervärderas och osynliggörs och de får lägre eller ingen lön alls. Plan International arbetar för att förändra attityder och värderingar och för att förbättra flickors och unga kvinnors framtida ekonomiska möjligheter, vilket har positiva effekter inte bara för dem utan också för deras omgivning och i slutändan för hela samhällen.

Vi, kvinnor, kan göra samma arbete som männen kan. Vi behöver bara få de rätta möjligheterna. Om alla kvinnor får samma möjligheter som männen har kan de alla inte bara förändra sina egna liv utan också hjälpa andra att göra detsamma.

Jayanti, 22 år, bor i Nepal. Hon fick genom en kvinnogrupp som stöds av Plan International träning i entreprenörskap. Nu driver hon en affärsverksamhet med andra kvinnor.

Läs hennes berättelse här

 

Några resultat från verksamhetsåret

Under våren 2018 genomgick 300 burundiska ungdomar i ett flyktingläger i Tanzania en yrkesutbildning som ökade deras möjligheter att försörja sig. De läste kurser inom bland annat snickeri, frisör, sömnad och batikdesign.

Läs mer