Benin är ett långsträckt land och ett av Afrikas mest stabila och demokratiska länder med ett starkt civilsamhälle. Samtidigt är Benin ett av de ekonomiskt minst utvecklade länderna i världen och hälften av befolkningen lever på under 1,90 dollar om dagen.

Den svaga ekonomiska tillväxten har fått stora konsekvenser för barns rättigheter. 45 procent av barnen i Benin är kroniskt undernärda, så till och med den grundläggande rättigheten att överleva är svår att infria. Tonårsgraviditeter, våld i skolan och barnäktenskap är några av orsakerna till att många unga, särskilt flickor, inte fullföljer utbildningen.