Två brutala inbördeskrig härjade i Liberia åren 1989-2003. Men till slut fick landets kvinnor och flickor nog. De tvingade fram ett slut på kriget och några år senare fick Liberia för första gången en folkvald kvinnlig president – som första land i Afrika.
Trots det är Liberia ett av Afrikas fattigaste länder, vilket drabbar alla barn i landet hårt. Till exempel är sexuellt våld vardag för många flickor.

Republiken Liberia ligger i Västafrika och är kontinentens äldsta republik, som grundades år 1847 av frigivna amerikanska slavar. Staten kom därför att efterlikna USA, där de frigivna slavarnas ättlingar utgjorde en överklass med stor politisk makt fram till 1980.

Efter det har landets invånare upplevt brutala kuppregimer, inbördeskrig samt ett flertal politiska, ekonomiska och sociala kriser. Som alltid är flickor några av de som drabbas värst vid kriser och konflikter. Våldet mot flickor ökar, fler gifts bort, deras rörelsefrihet begränsas ännu mer och de kan tvingas sluta skolan. Därför arbetar Plan International särskilt med att säkerställa att just flickors rättigheter tillgodoses.

Afrikas första kvinnliga president

I januari 2006 valdes Afrikas första kvinnliga president i Liberia. Det var Ellen Johnson-Sirleaf som röstades fram och som sedan styrde landet i tolv år.

Liberia och Etiopien är de enda två länderna i Afrika som aldrig blivit koloniserade av européer. Trots det har landet präglats av motsättningar och det har varit en bidragande orsak till den ebolaepidemi som bröt ut i landet 2014 och blev mycket omfattande.

Liberias befolkning ökar snabbt och består framför allt av 16 etniska grupper, men två är större än de andra: kpelle och bassa. Det finns även kvar ättlingar till de frigivna amerikanska slavarna som grundade landet.