Över 300 000 barn har tvingats fly från sina hem i Syrien till grannlandet Jordanien. Och även om målet är ett tryggare liv, växer många barn upp i fattigdom med traumatiska minnen från kriget. Den pressade situationen har också gjort att många flickor har tvingats in i barnäktenskap. Plan International arbetar för att barnen ska kunna ta sig igenom sina svåra upplevelser, få möjlighet att gå i skolan och växa upp i trygghet.

För de syriska barn som behövt fly undan kriget är risken att bli utan skolgång ofta ett stort problem. Fyra av tio syriska barn i skolåldern som tvingats fly till länder i regionen, går inte i skolan. Utan möjlighet till utbildning minskar förutsättningarna för att kunna skapa sig ett bra liv i framtiden. De flesta syriska barn under fem år har inte tillgång till någon förskola där de kan leka, lära sig nya saker och bli redo för skolstarten. Plan International har därför startat ett antal förskolor så att små barn får möjlighet att lära och utvecklas på en säker plats.

När barn tvingas fly, och kanske förlorar familjemedlemmar, raseras en stor del av tryggheten. Risken ökar för att de ska utsättas för övergrepp och exploatering, och i den här situationen är flickor extra sårbara. En av tre syriska flickor som flytt till Jordanien tvingas gifta sig. De blir ofta utsatta för regelbundna sexuella övergrepp och tvingas bli gravida och föda barn medan de själva är barn. Det saknas även tillgång till bra information och hälsoservice. En stor andel av flickorna utsätts också för fysiskt våld. Våldet är generellt underrapporterat i Jordanien, särskilt bland flickor eftersom de förväntas vara tysta och upprätthålla sin familjs ära.