Över 300 000 barn har tvingats fly från sina hem i Syrien till grannlandet Jordanien. Och även om målet är ett tryggare liv, växer många barn upp i fattigdom med traumatiska minnen från kriget. Plan International arbetar för att barnen ska kunna ta sig igenom sina svåra upplevelser, få möjlighet att gå i skolan och växa upp i trygghet.

Plan International arbetar för de mest utsatta barnen, både de på flykt och de i länder som de flyr till. För barn på flykt är risken att bli utan skolgång ofta ett stort problem. Ett problem som ökar. Fyra av tio syriska barn i skolåldern som tvingats fly till länder i regionen, går inte i skolan. Och utan möjlighet till utbildning minskar förutsättningarna för att kunna skapa sig ett bra liv i framtiden. De flesta syriska barn under fem år har inte tillgång till någon förskola där de kan leka, lära sig nya saker och bli redo för skolstarten. Utan den möjligheten blir det svårare att hänga med i och klara av grundskolan. Plan International har därför startat ett antal förskolor så att små barn får möjlighet att lära och utvecklas på en säker plats, och samtidigt få stöd för att komma över svåra upplevelser.

När barn tvingas fly, och kanske förlorar familjemedlemmar, raseras en stor del av tryggheten. Risken ökar för att de ska utsättas för övergrepp och exploatering, och i den här situationen är flickor extra sårbara.30 procent av de syriska flickor som flytt till Jordanien gifts bort. I kombination med stor brist på tillgång till information och hälsoservice ökar sannolikheten att de blir gravida väldigt tidigt i livet. Plan International arbetar därför för att skapa säkra platser, utbildning och strukturer för att barn inte ska tvingas in i barnarbete eller barnäktenskap. En viktig grundförutsättning är att ge familjer alternativ för att klara sin försörjning.