Kamerun har tidigare varit ett relativt stabilt land i Västafrika, men skakas på senare år av en allt blodigare konflikt. Konflikten bröt ut 2016 när det kom krav om att använda engelska som huvudspråk i skolor och domstolar, trots en fransktalande majoritet i landet. Landet är även påverkat av den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram som härjar i området – och flickor är särskilt utsatta för gruppens våld.

Till följd av oroligheterna lever mer än 400 000 personer som internflyktingar och fler än 25 000 beräknas ha flytt till Nigeria. De flesta skolor i regionen har varit stängda sedan november 2016 och de få som är öppna är utsatta för hot om attacker.

Under de senaste åren har Kamerun också påverkats av politisk oro i grannländerna. Inbördeskriget i Centralafrikanska republiken och hotet från islamistiska terrorrörelsen Boko Haram som har härjat omkring Tchadsjön har lett till att landet fått ta emot flyktingströmmar som det inte funnits kapacitet för att hantera.

Miljontals på flykt från terrorgruppen

De senaste åren har Boko Haram tvingat över 2,2 miljoner personer i länderna kring Tchadsjön – Kamerun, Niger och Nigeria – på flykt. Hälften av dessa är barn och flickor är särskilt utsatta för terrorgruppens våld.

I en studie som Plan International genomfört i regionen berättar tonårsflickor som lever i de områden som terrorgruppen finns närvarande om hur de blir utsatta för grovt våld. Inte sällan sker misshandeln i hemmet och förövaren är ofta en familjemedlem.

Flera av de intervjuade berättar även att den långdragna krisen har lett till att de tvingats att prostituera sig i utbyte mot förnödenheter som mat, pengar, kläder eller skolmaterial. Eftersom det finns ett stort stigma kring sexuellt våld tvingas flickor i vissa fall också att gifta sig med män som våldtagit dem. Du kan läsa studien i sin helhet här.