Kamerun är ett relativt stabilt land i Västafrika. Ekonomin utgörs till stora delar av exportvaror som olja, kakao och kaffe, vilket gör landet sårbart för förändringar både på världsmarknaden och vädermässigt.

Under finanskrisen 2008 steg priserna på bränsle och mat, något som ledde till stora protester i landet. Beslutet om en lagändring som ger presidenten möjlighet att utlysa omval har också bidragit till interna spänningar. Under de senaste åren har politisk oro i grannländerna skapat de största utmaningarna för Kamerun. Inbördeskriget i Centralafrikanska republiken och hotet från Boko Haram i Nigeria ledde till att landet fick ta emot flyktingströmmar som det inte fanns kapacitet för att hantera. Det har även förekommit flera attacker mot Kamerun.