Barnäktenskap och våld mot barn är två utmaningar i Zambia. Vi arbetar mot diskriminering och skadliga sedvänjor och för att fler barn ska få vara med och bestämma över sina egna liv.

I augusti 2016 var det presidentval i Zambia och den sittande presidenten Lungu blev omvald. Oppositionen ifrågasatte valresultatet, men domstolen avvisade kravet på nyval och Lungu satt kvar som president. Kopparpriserna ökade under det senaste året, vilket påverkade ekonomin eftersom koppar är landets största exportvara, men ökningen har inte varit tillräckligt stor för att påverka levnadsstandarden för majoriteten av befolkningen. Det regnade mycket under året och trots att delar av jordbruket angreps av skadedjuret höstarmélarv ökade produktionen.

Några resultat från året som gått

Plan International har arbetat för att etablera skolråd i 100 skolor för att säkerställa att eleverna är med och fattar beslut över sådant som rör dem. Det var viktigt att arbeta specifikt med barn med funktionsnedsättningar för att säkerställa även deras deltagande.

Vi startar barnskyddskommittéer på by- och distriktsnivå för att stärka barns rätt till skydd. 108 ledamöter i kommittéerna fick gå en kurs i grundläggande rättigheter och hur man rådgör och för vidare konflikter eller frågor som uppstår. Medlemmarna utför också informationsarbete om barnskydd i sina samhällen. Plan International stödjer en nationell hjälplinje som barn och ungdomar kan ringa om de till exempel har utsatts för våld.

Barnäktenskap är fortfarande vanligt i Zambia – särskilt på landsbygden. Plan International arbetar för att mobilisera samhällen mot barnäktenskap. Vi involverar traditionella ledare i diskussioner om barnens rättigheter och de risker som finns kopplade till barnäktenskap. Vi arbetar också med barn och ungdomsgrupper som aktivt försöker stoppa barnäktenskap.