Zambia ses som ett av de mer stabila länderna i Afrika, men är samtidigt ett av de mer ojämlika. Över 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom och mer än hälften av barnen under fem år är undernärda.

Zambia har under flera år haft en stark ekonomisk utveckling, bland annat på grund av tillgången till koppar. Men majoriteten av invånarna som lever i fattigdom har ändå inte fått det bättre. Det är svårast för kvinnor att försörja sina familjer eftersom de oftare diskrimineras i samband med skilsmässor och arv.

Situationen blir svårare när återkommande torka påverkar skördarna. Det påverkar barnen hårt: hälften av dem under fem år är kroniskt undernärda och lika många lider av blodbrist.  Dessutom har många barn förlorat sina föräldrar till följd av hiv och aids – drygt en halv miljon barn beräknas ha blivit föräldralösa.

Kampen mot barnäktenskap

Trots att antalet barnäktenskap har minskat med drygt 25 procent är Zambia ett av de länder i världen med flest barnäktenskap. Det är framför allt flickor med sämre ekonomi, som bor på landsbygden och har en lägre utbildning som riskerar att giftas bort. Den zambiska regeringen har lanserat en nationell kampanj för att stoppa den tradition som får föräldrar att gifta bort sina barn. Kampanjen innehåller en strategi för att minska och slutligen helt få bort barnäktenskapen.

Exempel på Plan Internationals arbete

Plan International har arbetat med att starta skolråd, så att eleverna får vara med och besluta om sådant som rör dem. Det är viktigt att arbeta specifikt med barn med funktionsnedsättningar för att garantera att de också kan delta.

Vi startar barnskyddsgrupper både i byar och större regioner, för att stärka barns rätt till skydd. Ledamöter i grupperna får gå kurser i grundläggande rättigheter och i hur man löser konflikter och diskuterar olika frågor. Medlemmarna arbetar också med att sprida information om barnskydd i sina samhällen. Plan International stödjer en nationell hjälplinje som barn och ungdomar kan ringa om de till exempel har blivit utsatta för våld.

Plan International arbetar med att mobilisera samhällen mot barnäktenskap. Vi involverar traditionella ledare i diskussioner om barns rättigheter och risker kopplade till barnäktenskap. Vi arbetar också med barn- och ungdomsgrupper som aktivt försöker stoppa barnäktenskap.