Zambia ses som ett av de mer stabila länderna i Afrika, men är samtidigt ett av de mer ojämlika. Över 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom och mer än hälften av barnen under fem år är undernärda.

Zambia har under flera år haft en stark ekonomisk utveckling, bland annat på grund av tillgången till koppar. Men majoriteten av invånarna som lever i fattigdom har ändå inte fått det bättre. Det är svårast för kvinnor att försörja sina familjer eftersom de oftare diskrimineras i samband med skilsmässor och arv.

Situationen blir svårare när återkommande torka påverkar skördarna. Det påverkar barnen hårt: hälften av dem under fem år är kroniskt undernärda och lika många lider av blodbrist.  Dessutom har många barn förlorat sina föräldrar till följd av hiv och aids – drygt en halv miljon barn beräknas ha blivit föräldralösa.

Kampen mot barnäktenskap

Trots att antalet barnäktenskap har minskat med drygt 25 procent är Zambia ett av de länder i världen med flest barnäktenskap. Det är framför allt flickor med sämre ekonomi, som bor på landsbygden och har en lägre utbildning som riskerar att giftas bort. Den zambiska regeringen har lanserat en nationell kampanj för att stoppa den tradition som får föräldrar att gifta bort sina barn. Kampanjen innehåller en strategi för att minska och slutligen helt få bort barnäktenskapen.