I Niger är hälften av befolkningen under 15 år och många kan inte läsa eller skriva. Landet har även den högsta andelen barnäktenskap i hela världen – 76 procent av alla flickor är gifta innan sin artonårsdag.

Niger, som ligger i västra Afrika, genomförde sitt första demokratiska val år 1993, men hela 90-talet präglades av politiskt kaos. Trots att en demokratisk institution är på plats i dag strider den fortfarande mot grundläggande demokratiska värderingar.

Landet är ekonomiskt beroende av jordbruk som är oförutsägbart på grund av befolkningstillväxt, varierande livsmedelspriser och klimatförändringar. Omkring 2,5 miljoner människor saknar tillgång till mat och 42 procent av barnen är kroniskt undernärda. Dessutom är tillgången till sjukvård och utbildning låg.

Tonårsflickor särskilt utsatta för terrorgrupp

De senaste åren har den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram tvingat över 2,2 miljoner personer i länderna kring Tchadsjön – Niger, Nigeria och Kamerun – på flykt. Hälften av dessa är barn och flickor är särskilt utsatta för terrorgruppens våld.

I en studie som Plan International genomfört i regionen berättar tonårsflickor som lever i de områden som terrorgruppen finns närvarande om hur de blir utsatta för grovt våld. Inte sällan sker misshandeln i hemmet och förövaren är ofta en familjemedlem.

Flera av de intervjuade berättar även att den långdragna krisen har lett till att de tvingats att prostituera sig i utbyte mot förnödenheter som mat, pengar, kläder eller skolmaterial. Eftersom det finns ett stort stigma kring sexuellt våld tvingas flickor i vissa fall också att gifta sig med män som våldtagit dem. Du kan läsa studien i sin helhet här.