Niger ligger i västra Afrika. Landet genomförde sitt första demokratiska val 1993, men hela 90-talet präglades av politiskt kaos. Trots att en demokratisk institution är på plats i dag strider den fortfarande mot grundläggande demokratiska värderingar.

Nästan hälften av den nigerianska befolkningen är under 15 år och analfabetism är mycket vanligt. Landets ekonomi är beroende av bland annat jordbruk, som står för en tredjedel av landets BNP. Jordbruket är dock väldigt oförutsägbart på grund av befolkningstillväxt, varierande livsmedelspriser och klimatförändringar. Därför beräknas 2,5 miljoner människor i Niger sakna tillgång till mat och 42 procent av barnen är kroniskt undernärda.