Kustlösa Mali täcker stora delar av Västafrika. Det som en gång var ett handels- och kulturcentrum i regionen präglas i dag av konflikten mellan regeringen och en stor del av folket i norr, som kallas Tuareger, som anser att de underprioriteras och vill ha självständighet. Fredsförhandlingar har förbättrat situationen, men konflikterna påverkar fortfarande mångas vardag.

Tio procent av befolkningen lever som nomader medan majoriteten arbetar i jordbruket i avsaknad av andra alternativ. Export av bomull och guld är viktigt för landets ekonomi, som har varit stabil de senaste åren.

Malis brist på uppföljning av barns rättigheter gör det till ett utmanande land för barn att växa upp i. Trafficking, barnarbete, barnäktenskap och andra allvarliga övergrepp är utbredda – särskilt på landsbygden. Könsstympning är ett annat allvarligt problem och nio av tio kvinnor i åldern 15-49 år har blivit könsstympade.

Efter flera år av kris ser Mali nu ut att gradvis genomföra det fredsavtal som undertecknades 2015. Men konflikten fortsätter och hotet har spridit sig till grannländerna under det gångna året, vilket kräver mer samordnad och organiserad konflikthantering.