Extrem fattigdom och hög andel av barnäktenskap och könsstympning av flickor. Det är några av de största utmaningarna för det kustlösa landet Mali i Västafrika. De senaste åren har landet präglats av en långvarig konflikt mellan separatister och islamistiska terrorister.

Det som en gång var ett handels- och kulturcentrum i regionen präglas i dag av konflikten mellan regeringen och en stor del av folket i norr, som kallas Tuareger, som anser att de underprioriteras och vill ha självständighet. Fredsförhandlingar har förbättrat situationen, men konflikterna påverkar fortfarande mångas vardag. Halva befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, visar siffror från FN. Efter flera år av kris ser Mali nu ut att gradvis genomföra det fredsavtal som undertecknades 2015. Men konflikten fortsätter och hotet har spridit sig till grannländerna, vilket kräver mer samordnad och organiserad konflikthantering.

Barnäktenskap och könsstympning stora problem

Malis brist på uppföljning av barns rättigheter gör det till ett utmanande land för barn att växa upp i. Trafficking, barnarbete, barnäktenskap och andra allvarliga övergrepp är utbredda – särskilt på landsbygden. Könsstympning är ett annat allvarligt problem, enligt en rapport från 2014 har tre av fyra flickor i landet blivit könsstympade vid fem års ålder. Mer än varannan flicka under 18 år har tvingats in i barnäktenskap. En flicka som tvingas in i ett äktenskap ger henne sämre förutsättningar att ta makten över sitt eget liv. Ofta innebär det att hon måste sluta i skolan för att istället ta hand om hushållet vilket i sin tur gör att hon har sämre förutsättningar att försörja sig själv och blir kvar i fattigdom. Inte sällan blir hon också gravid fast hon själv är ett barn. Siffror från Världsbanken visar att 2016 ska 171 av 1000 flickor i åldern 15-19 år ha varit gravida.

Flickor underrepresenterade i skolan

Utbildningsnivån i landet är mycket låg. Andelen barn som börjar skolan ökar förvisso, men flickor är fortfarande kraftigt underrepresenterade. Strax över hälften av flickorna går i skolan de första sex åren. Men knappt hälften av dem går vidare till fortsatta studier. Forskning visar att för varje extra år som en flicka går i skolan ökar hennes framtida inkomst, vilket i sig ökar möjligheten för att även hennes egna barn ska kunna slutföra sin skolgång.